Show simple item record

dc.contributor.authorÖzhan, Şenol
dc.contributor.authorGörür, Gazi
dc.contributor.authorAkyıldırım Beğen, Hayal
dc.date.accessioned2020-04-09T10:26:51Z
dc.date.available2020-04-09T10:26:51Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞENOL, Ö , GÖRÜR, G , AKYILDIRIM BEĞEN, H . (2019). Contributions of the Anatolian Diagonal effect on Turkish aphid diversity. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 102-109 . DOI: 10.17474/artvinofd.481644en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2025
dc.description.abstractThe Anatolian Diagonal, which divide Turkey into two geographical part as East and West start from Hatay province and reaches toward to Rize province, is a mountain range. Therefore, East and West Anatolian part of Turkey has different species composition due to this natural barrier. In this context, results obtained from the study conducted in Inner West Anatolian Part (Afyonkarahisar, Kütahya and Uşak provinces from 2012 to 2013) and East (Adıyaman and Malatya province) and South (Şanlıurfa province) Anatolian Part (from 2015-2018) were compared to possible effects of Anatolian Diagonal on aphid diversity in Turkey. 219 species were determined from Inner West Anatolian Part and 91 aphid species among of them have not been observed in East and South Anatolian Part. Furthermore, 226 aphid species were determined from East and South Anatolian Part and 111 aphid species among of them have not been observed in Inner West Anatolian Part. Preliminary analysis of the derived results indicated strong effects of Anatolian Diagonal on Turkey aphid diversity. There is no detailed study about Anatolian Diagonal effects on aphid biodiversity and further studies should be carried out to see barriers effects on Turkey aphid diversity like Anatolian Diagonal. This study aims to give information about aphid biodiversity of West and East part of Anatolian Diagonal.en_US
dc.description.abstractAnadolu Diyagonali, Hatay bölgesinden Rize bölgesine kadar uzanan ve Türkiye’yi doğu ve batı olmak üzere iki coğrafi bölgeye ayıran sıra dağlardan oluşmaktadır. Türkiye’nin doğusunda ve batısında kalan kesimlerde tür kompozisyonu bu doğal bariyerden dolayı farklıdır. Bu bağlamda, çalışmanın gerçekleştirildiği İç Batı Anadolu Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak, 2012-2013 yılları) ve Doğu (Şanlıurfa, 2015-2018 yılları) ve Güney Anadolu (Adıyaman ve Malatya, 2015-2018 yılları)’dan elde edilen sonuçlar, Anadolu Diyagonali’nin Türkiye afit çeşitliliği üzerine olası etkileri için karşılaştırılmıştır. İç Batı Anadolu bölümünden belirlenen 219 türün 91’ine Doğu ve Güney Anadolu bölgesinde rastlanmamıştır. Bununla beraber, Doğu ve Güney Anadolu kesiminden belirlenen 226 türün 111’ine İç Batı Anadolu kesiminde rastlanmamıştır. Elde edilen ilk bulgular Anadolu Diyagonali’nin Türkiye afit çeşitliliği üzerine güçlü etkileri olduğunu göstermiştir. Anadolu Diyagonali’nin afit çeşitliliği üzerindeki etkileri hakkında detaylı bir çalışma yoktur ve gelecekte Anadolu Diyagonali gibi bariyerlerin Türkiye afit çeşitliliği üzerine etkileri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmanın amacı, Anadolu Diyagonali’nin doğusunda ve batısında kalan bölgelerindeki afit biyoçeşitliliği hakkında bilgi vermektir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectAnatolian diagonalen_US
dc.subjectAphiden_US
dc.subjectBiodiversityen_US
dc.subjectHemipteraen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectAnadolu diyagonalıen_US
dc.subjectAfiten_US
dc.subjectBiyolojik çeşitliliken_US
dc.subjectHemipteraen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.titleContributions of the Anatolian Diagonal effect on Turkish aphid diversityen_US
dc.title.alternativeAnadolu Diyagonali’nin Türkiye afit çeşitliliğindeki etkisine katkılaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.authorid0000-0002-7747-0866en_US
dc.authorid0000-0001-5713-418Xen_US
dc.authorid0000-0003-2028-5827en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage102en_US
dc.identifier.endpage109en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.481644en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess