Show simple item record

dc.contributor.authorBozkuş, Kıvanç
dc.contributor.authorTaştan, Mustafa
dc.date.accessioned2020-04-15T12:28:54Z
dc.date.available2020-04-15T12:28:54Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationBozkuş, K., & Taştan, M. (2016). Teacher Opinions about Qualities of Effective Teaching. Pegem Journal of Education & Instruction / Pegem Egitim ve Ögretim, 6(4), 469–490. https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.023en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2035
dc.description.abstractThis study aimed to determine both the importance order of qualities that effective teachers should have and differences between perceptions based on gender, branch and school types. Results indicated that the most important quality perceived by teachers was classroom management. Other qualities were respectively the planning of instruction, personality traits, instruction, and monitoring of student progress. Teachers did not spent enough effort to improve their qualities, and they did not care enough for pupils left behind of class. Classroom teachers attached more importance to classroom management than branch teachers. Researching of why teachers perceive classroom management as the most important quality rather than instruction, why they do not care for professional development and face to face interaction with pupils, and why classroom teachers attached more importance to classroom management than branch teachers are recommended. Also, it is suggested that the preparation and professional development activities of teachers should prioritize trainings of classroom management, instruction and monitoring of student progress.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, etkili öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerin önem sıralarına dayalı olarak saptanması ile cinsiyet, branş ve okul türü değişkenlerine göre algılarda farklılık olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçlara göre öğretmenlerin algıladığı en önemli etkili öğretmen niteliği sınıf yönetimi alanında sahip olunan nitelikler iken diğer nitelikler ise sırasıyla öğretimi planlama, kişilik özellikleri, öğretme ve öğrenci ilerlemesini izleme olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin niteliklerini artırma yönünde yeterince gayret göstermedikleri, sınıfın gerisinde kalan öğrencilerle yeterince ilgilenmedikleri ve sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine göre sınıf yönetimini daha fazla önemsedikleri saptanmıştır. Öğretmenlerin, öğrenci öğrenmesine dönük olan öğretme boyutundan ziyade neden sınıf yönetimini en önemli nitelik olarak algıladıklarının, mesleki gelişimlerine neden fazla önem vermediklerinin, öğrencilerle birebir ilgilenmeyi neden önemli görmediklerinin ve sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimini branş öğretmenlerine göre neden daha önemli gördüklerinin araştırılması önerilmiştir. Öğretmenlerin yetiştirilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanması faaliyetlerinde sınıf yönetimi, öğretme ve öğrenci ilerlemesini izlemeye dönük eğitimlere öncelik verilmesi de öneriler arasında yer almıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherPegem Akademi Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectEfficacyen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectNiteliken_US
dc.subjectEtkililiken_US
dc.titleTeacher opinions about qualities of effective teachingen_US
dc.title.alternativeEtkili öğretmenlik niteliklerine ilişkin öğretmen görüşlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPegem Eğitim ve Öğretim Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-4787-3664en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage469en_US
dc.identifier.endpage490en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14527/pegegog.2016.023en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record