Show simple item record

dc.contributor.authorFırat, Meryem
dc.contributor.authorAyran, Gülsüm
dc.contributor.authorKanbay, Yalçın
dc.date.accessioned2020-05-20T10:28:43Z
dc.date.available2020-05-20T10:28:43Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationFırat, M., Ayran, G., Kanbay, Y. (2019). Characteristics of individuals applying to a smoking cessation clinic regarding smoking initiation, regular smoking, and smoking cessation. Turkish Green Crescent Society, 6(4), 244-256, doi: 10.5152/addicta.2020.19106.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2067
dc.description.abstractThe population of this study, which was conducted with people who applied to a smoking cessation clinic, consisted of the individuals who applied to Erzincan Binali Yildinm University Meng-ficelc Gazi Training and Research Hospital Smoking Cessation Clinic for smoking cessation. The sample of the study consisted of 126 individuals. In the study, an information form was used to obtain data from the sample. SPSS 23 packaged software was used to analyze the data, and nonparametric tests were preferred for data analysis. The number of factors that cause smoking cessation is more than twice the number of factors that cause smoking initiation. It was determined that health and economic reasons were effective among the reasons for smoking cessation, and being unable to cope with enthusiasm, curiosity, and stress were the most important reasons for smoking initiation. The desire of smokers to smoke is increasing, especially after meals, under stress. and while drinking tea or coffee. Even if individuals quit smoking, the success of smoking cessation decreases over time.en_US
dc.description.abstractSigara bırakma polikliniğine başvuran kişilerle yürütülen bu araştırmanın evrenini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’ne sigara bırakmak amacı ile başvuran kişiler oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi 126 kişiden oluşmuştur. Araştırmada, örneklemden veri elde etmek amacıyla bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı) paket programı kullanılmış, veri çözümlemesi amacıyla nonparametrik testler tercih edilmiştir. Sigarayı bırakmayı istemeye neden olan faktör sayısı, sigaraya başlamayı istemeye neden olan faktör sayısının iki katından daha fazladır. Bireylerin sigaraya başlama nedenleri arasında özenti, merak ve stresle başedememe ilk sıralarda yer alırken sigara içmeyi bırakma sebeplerinde sağlık ve ekonomik sebeplerin etkili olduğu berlirlenmiştir. Sigara içen kişilerin özellikle; yemek sonrası, stres altındayken, çay veya kahve içerken sigara içme isteği artmaktadır. Bireyler sigarayı bırakmış olsa bile sigarayı bırakma başarısı zamanla azalma göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Green Crescent Societyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSigaraen_US
dc.subjectSigara bırakmaen_US
dc.subjectSigara bırakma polikliniğien_US
dc.subjectBırakma nedenlerien_US
dc.subjectBırakma başarısı modelen_US
dc.subjectSmokingen_US
dc.subjectSmoking cessationen_US
dc.subjectSmoking cessation clinicen_US
dc.subjectReasons for smoking cessationen_US
dc.subjectSuccess of smoking cessationen_US
dc.titleCharacteristics of individuals applying to a smoking cessation clinic regarding smoking initiation, regular smoking, and smoking cessationen_US
dc.title.alternativeSigara bırakma polikliniğine başvuran bireylerin sigaraya başlama, sigara kullanma ve sigara bırakmayla ilgili özelliklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAddicta-The Turkish Journal On Addictionsen_US
dc.departmentAÇÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-4193-2299en_US
dc.authorid0000-0002-1069-2683en_US
dc.authorid0000-0002-8025-9877en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage244en_US
dc.identifier.endpage256en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5152/addicta.2020.19106en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record