Show simple item record

dc.contributor.advisorİnanç, Sevim
dc.contributor.authorUsta, Ozan
dc.date.accessioned2020-10-21T07:27:20Z
dc.date.available2020-10-21T07:27:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationUsta, O. (2020). Orman köylüsünün ormancılık kooperatifleri hakkındaki düşünceleri (Artvin ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2312
dc.description.abstractÇalışmanın amacı; orman köylülerinin köylerinde bulunan ormancılık kooperatifleri konusundaki düşüncelerini ve bu kooperatiflerin orman köylülerine katkısını belirlemektir. Bunun için Artvin ili Merkez ilçesinde ormancılık kooperatifi bulunan köylerde orman köylüsüyle anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen anket sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında ise Microsoft Excel Programı kullanılarak frekans analizi yapılmıştır ve tablolar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda orman köylülerinin %50' sinin kooperatife ortak olduğu görülmüştür. Orman köylülerinin %34' ü kooperatifi "devlet tarafında yönetilen bir olgu olarak düşündüğünü" ifade etmişlerdir. Orman köylülerinin %60' ı kooperatiflerin ortak hareket ve dayanışmaya etkisinin olduğunu söylerken, ortakların %54'ü kooperatiflerin başarılı olmasının devletin finansal destek sağlamasına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Kooperatif ortakları genel olarak kooperatif ile ilgili bir sorunla karşılaşmadıklarını ancak kooperatiflerin daha etkin yönetilmesi ile köylüye ekonomik olarak daha fazla katkı sağlanabileceğini söylemişlerdir. Kooperatiflerin köylülere ve ortaklarına verecekleri etkili bir eğitimle kooperatifin halk tarafından daha iyi anlaşılacağı, böylelikle kooperatife ortak olan orman köylüsünün sayısında artış olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose of this paper is to determine the contribution of forest cooperatives to forest villagers and thoughts of forest villagers about these cooperatives. Questionnaires were applied in villages in which there is a forest cooperative. Frequency analysis was used data analyzing in Microsoft Excel then results show in charts. Findings show that 50% of villagers are shareholders with cooperatives. Thirty percent of forest villagers thought that ''forest cooperatives are institution ruled by government''. While 60% of forest villager expressed that forest cooperatives have an impact upon cooperation and working in collaboration, 54% of shareholders expressed that success of cooperatives depends on financial support of the government. Shareholders of cooperatives expressed that they haven't got any problem with cooperatives but they mentioned that if cooperatives are ruled better, they will have more contribution to villager. It is thought that by giving an effective training, cooperatives will be better understood by the villagers and shareholders thus the number of forest villagers to be shareholders to cooperatives will increase.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman kooperatiflerien_US
dc.subjectOrman Köylüsüen_US
dc.subjectKooperatifçiliken_US
dc.subjectKırsal Kalkınmaen_US
dc.subjectArtvin ilien_US
dc.subjectForest cooperativesen_US
dc.subjectForest villageren_US
dc.subjectCooperativesen_US
dc.subjectRural developmenten_US
dc.subjectArtvin provinceen_US
dc.titleOrman köylüsünün ormancılık kooperatifleri hakkındaki düşünceleri (Artvin ili örneği)en_US
dc.title.alternativeThe thought of the forest village about forestry cooperatives (Artvin province)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorUsta, Ozanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record