Show simple item record

dc.contributor.advisorBahadır, Sedat
dc.contributor.authorKuluş, Fatih
dc.date.accessioned2020-10-21T12:18:05Z
dc.date.available2020-10-21T12:18:05Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKuluş, F. (2020). Âşık şiirinde mekânlar üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2330
dc.description.abstractMekân kavramı daha çok mimari ve coğrafi bir terim olarak bilinse de edebiyatımızda şiir içerisinde ana yapıyı sağlayan unsurlardan biridir. Roman ve hikâye gibi türlerde mekân üzerine birçok araştırma mevcutken; mekân ile şiir ilişkisi açısından ele alınan araştırmaların sayısı günümüzde çok azdır. Halk şairleri yüzyıllardan beri gelen bir gelenekle bulundukları mekândan başka mekânlara seyahat halindedirler. Bu seyahat sırasında birçok dağ, göl, yayla, köy vb. mekâna da şahit olan halk şairleri bunlara şiirlerinde sıkça yer vermektedirler. Mekânsal kavramın bu denli bol olduğu bir alanda böyle bir çalışma yapılabileceği düşünülmüştür. Türk halk şiirinde mekânsal kavramların çeşitliliği ve yine bu kavramların işaret ettiği farklı anlamlar; tanımlarla, alınan şiir örnekleriyle ve gerekli açıklamalarla bu sözlükte ele alınmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractAlthough the concept of space is mostly known as an architectural and geographical term, it’s one of the elements that provides the main structure in poetry in our literature. While there are many researches on space in genres such as novels and stories; The number of researches in the context of space and poetry is very low today. Folk poets have been traveling to other places from where they have been with a tradition that has been coming for centuries. During this trip, many mountain lakes, plateaus, villages, etc. folk poets, who also witnessed the place, frequently include them in their poems. We thought we could do such a study in a field where the spatial concept is so abundant. The variety of spatial concepts in Turkish folk poetry and also the different meanings that these concepts point to; It is tried to be handled in this dictionary with definitions, examples of poetry and necessary explanations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalk şiirien_US
dc.subjectAşıken_US
dc.subjectAşıklık geleneğien_US
dc.subjectMekânen_US
dc.subjectKavramsal mekânen_US
dc.subjectFolk poetryen_US
dc.subjectMinstrelen_US
dc.subjectMinstrely traditionen_US
dc.subjectSpaceen_US
dc.subjectSpatial concepten_US
dc.titleÂşık şiirinde mekânlar üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on spaces in âşık poetryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-1018-016Xen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKuluş, Fatihen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record