Show simple item record

dc.contributor.advisorTilki, Fahrettin
dc.contributor.authorDüzcan, Fatih
dc.date.accessioned2020-10-23T07:06:04Z
dc.date.available2020-10-23T07:06:04Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDüzcan, F., (2019). Çelik alma zamanı ve farklı IBA dozlarının zeytin (Olea europaea L) çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2355
dc.description.abstractBu çalışma, çelik alma zamanı ve farklı IBA dozlarının zeytin (Olea europaea L) çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma ile Artvin’in Yusufeli İlçesinde yapılan Deriner barajından dolayı kaybolan ya da su altında kalan zeytin çeşitlerinin tekrardan bölgeye kazandırılması hedeflenmektedir. Çalışmada farklı dönemlerde (Şubat, Temmuz ve Kasım ayları) alınan zeytin çeliklerinin kontrol, 2000 ppm IBA ve 4000 ppm IBA uygulayarak köklenmeye olan etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, en iyi köklenme oranı, kök uzunluğu ve kök sayısı Şubat ayında alınan zeytin çeliklerinde 4000 ppm IBA uygulamasında tespit edilmiştir. Daha sonra sırasıyla Kasım ve Temmuz aylarındaki 4000 ppm IBA uygulamasında en yüksek köklenme oranı tespit edilmiştir. Şubat ayında alınan çeliklerde en yüksek köklenme oranı 4000 ppm IBA uygulamasında %70,33, Kasım ve Temmuz aylarında ise sırasıyla % 62,33 ve %54,33 olarak saptanmıştır. Çalışma sonucunda çelik alma zamanının köklenme oranı üzerinde önemli oranda etkili olduğu ve indole buturic acid (IBA)’in köklenmeye, kök uzunluğuna ve kök sayısına olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to investigate the effects of IBA and cutting timings on rooting ability of Olea europaea L. For this purpose, green and hardwood cuttings were taken at 3 different vegetation periods in 2014 from Yusufeli, Artvin province. The collected cuttings then treated with IBA (0, 2000, 4000). The cuttings were placed into perlite+ peat moss rooting media. The rooting rate, root length and root numbers were determined during the study. According to obtained results, the best rooting performance was obtained from 4000 ppm IBA application. IBA 4000 ppm application was stimulated rooting of Olea europaea. Cuttings collected in February had statistically higher rooting percentage, root number and root length. In this study, it was determined that IBA concentrations and cutting timings had an affect on rooting percentage, root length and root number.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZeytin (Olea europaea L.)en_US
dc.subjectVejejatif çoğaltmaen_US
dc.subjectÇeliken_US
dc.subjectButkoen_US
dc.subjectIBAen_US
dc.subjectKöklenmeen_US
dc.subjectSıcaklıken_US
dc.subjectOlive (Olea europaea L.)en_US
dc.subjectButkoen_US
dc.subjectVegetative propagationen_US
dc.subjectCuttingen_US
dc.subjectRootingen_US
dc.subjectTemperatureen_US
dc.titleÇelik alma zamanı ve farklı IBA dozlarının zeytin (Olea europaea L) çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeEffects of different periods and iba concentrations on rooting ability of olive (Olea europae L) cuttingsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-6499-269Xen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDüzcan, Fatihen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record