Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, İlker
dc.contributor.authorErsen, Nadir
dc.contributor.authorBayram, Bahadır Çağrı
dc.contributor.authorAcar, Mustafa
dc.contributor.authorAkyüz, Kadri Cemil
dc.contributor.authorÜçüncü, Tutku
dc.date.accessioned2021-01-11T11:33:12Z
dc.date.available2021-01-11T11:33:12Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAkyüz, İ., Ersen, N., Bayram, B. Ç., Acar, M., Akyüz, K. C., Üçüncü, T. (2019). Investigation of the similarities of ındustrial wood production statistics of regional directorates of forestry in Turkey using cluster and discriminant analysis. Kastamonu University Journal Of Forestry Faculty. 19(2), 214-224.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2542
dc.description.abstractAim of study: In this study, the amount of industrial wood production of the regional directorates of forestry in Turkey was examined deeply and the similarities between the regional directorates in industrial wood production were investigated by cluster and discriminant analysis. Area of study: The study area is regional directorates of forestry in Turkey. Material and Method: Seven different variables were used to construct similar clusters. The arithmetic mean of these seven variables was taken for 4 years (2013-2016). Cluster and discriminant analysis were used as method. Main results: According to the clustering analysis results, it was determined that regional directorates of forestry could be divided into maximum 6 and minimum 2 groups. As a result of the discriminant analysis conducted to determine the highest success of the groupings, it was determined that the regional directorates of forestry distinguished in 100% success in 6 groups. Also, it was found that a Kastamonu regional directorate of forestry, which has the highest value in industrial wood production, has formed a group alone. Highlights: For the production of industrial wood, the regional directorates of forestry can put more emphasis on the use of forest areas. Thus, we can avoid the dependence on foreign sources.en_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı: Bu çalışmada orman bölge müdürlüklerinin endüstriyel odun üretim miktarları detaylı bir şekilde incelenmiş olup, endüstriyel odun üretimi bakımından bölge müdürlüklerinin benzerlikleri küme ve diskriminant analiz yardımıyla araştırılmıştır. Çalışma alanı: Türkiye’deki orman bölge müdürlükleri çalışma alanını oluşturmaktadır. Materyal ve Yöntem: Benzer özellikleri taşıyan kümeleri oluşturmak için yedi farklı değişken kullanılmıştır. Bu değişkenlerin 2013-2016 yıllarındaki değerlerinin ortalaması alınmıştır. Araştırma yöntemi olarak ise kümeleme analizi ve diskriminant analizi kullanılmıştır. Sonuçlar: Kümeleme analizi sonucuna göre, orman bölge müdürlüklerini en fazla 6 ve en az 2 gruba ayrılabileceği tespit edilmiştir. Oluşturulan gruplamalardan en yüksek başarıyı belirlemek için yürütülen ayırma analizi sonucunda orman bölge müdürlüklerinin 6’li gruplamada %100 başarı elde ettiği saptanmıştır. Ayrıca, endüstriyel odun üretiminde en yüksek değere sahip olan Kastamonu orman bölge müdürlüğünün tek başına bir grup oluşturduğu bulunmuştur. Önemli Vurgular: Endüstriyel odun üretimi için orman bölge müdürlükleri orman alanlarının kullanımı ile ilgili çalışmalara daha fazla önem vererek dışa bağımlılığın önüne geçebiliriz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectIndustrial Wooden_US
dc.subjectCluster Analysisen_US
dc.subjectDiscriminant Analysisen_US
dc.subjectEndüstriyel Odunen_US
dc.subjectKümeleme Analizien_US
dc.subjectDiskriminant Analizien_US
dc.titleInvestigation of the similarities of ındustrial wood production statistics of regional directorates of forestry in Turkey using cluster and discriminant analysisen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de orman bölge müdürlüklerinin endüstriyel odun üretim miktarı istatistiklerinin benzerliklerinin kümeleme ve diskriminant analizi ile araştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu University Journal Of Forestry Facultyen_US
dc.departmentAÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0003-4241-1118en_US
dc.authorid0000-0003-3643-1390en_US
dc.authorid0000-0002-8563-0233en_US
dc.authorid0000-0002-3382-9232en_US
dc.authorid0000-0003-0049-6379en_US
dc.authorid0000-0002-1465-2515en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage214en_US
dc.identifier.endpage224en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17475/kastorman.625588en_US
dc.contributor.institutionauthorAkyüz, İlkeren_US
dc.contributor.institutionauthorAcar, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess