Show simple item record

dc.contributor.authorAkyol, Ceyhun
dc.date.accessioned2021-02-10T08:42:20Z
dc.date.available2021-02-10T08:42:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAkyol, C . (2020). Turizm ön lisans öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşleri . Studies in Educational Research and Development , 4 (2) , 65-82 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/59007/808311en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2613
dc.description.abstractDünya geneline hükmeden Covid-19 salgını, birçok sektörü olduğu gibi eğitim-öğretim faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Bu doğrultuda üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin farklı modelleri uygulanmıştır. Bu çalışmada, Covid-19 salgını süresince ön lisans seviyesinde turizm eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitim uygulamaları hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği çalışmada fenomenolojik desen kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak birincil veri tekniklerinden görüşme (mülakat) tekniği tercih edilmiş, bu tekniğin yarı yapılandırılmış çeşidi uygulanmıştır. Veri değerlendirme aşamasında ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonuçları doğrultusunda, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında kurumlarının sunduğu eğitim sistemi hakkındaki katılımcı görüşleri genel hatlarıyla olumludur. Katılımcıların bu süreçte eğitmenlerin uyguladığı eğitim yöntemlerinin yeterli olduğu görüşünde hemfikirdir. Katılımcıların bireysel performansları hakkındaki görüşlerinde ise uygulama başlangıcında ilgilerinin çok olmadığı, hatta olumsuz olduğu fakat süreç devam ettikçe bu olumsuzluğun ortadan kalktığı ve uzaktan eğitim uygulamalarına ilgilinin arttığı düşünceleri öne çıkmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectUzaktan eğitimen_US
dc.subjectÖn lisansen_US
dc.subjectTurizm eğitimien_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.titleTurizm ön lisans öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalStudies in Educational Research and Developmenten_US
dc.departmentAÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0001-5542-7309en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkyol, Ceyhunen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess