Show simple item record

dc.contributor.authorSatıcı, Seydi Ahmet
dc.contributor.authorDeniz, Mehmet Engin
dc.date.accessioned2021-03-03T08:10:59Z
dc.date.available2021-03-03T08:10:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSatıcı, S. A., & Deniz, M. E. (2019). Adolescents’ Self-Perception and School Satisfaction: Assessing the Mediating Role of Subjective Vitality. Egitim Ve Bilim-Education And Science, 44(197), 367-381.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2664
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine whether subjective vitality is a mediator between self-perception and school satisfaction among adolescents. Totally 351 (176 girls and 175 boys, mean age = 13.87 +/- 1.57) adolescents completed a self-report questionnaire including the Children's Overall Satisfaction with Schooling Scale, the Subjective Vitality Scale, and the Social Comparison Scale. The data were analyzed with using the structural equation modeling and bootstrapping method. Structural equation modeling showed that self-perception had an indirect effect on school satisfaction, fully mediated by subjective vitality. The results of the bootstrapping procedure indicated that the indirect effect of subjective vitality on the relationship between self-perception and school satisfaction was significant. The possible explanations, the research implication, limitations, and future directions are discussed.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada öznel zindeliğin ergenlerin kendilik algıları ile okul doyumları arasında aracılık rolünün olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmaya katılan 351 (176 kız ve 175 erkek, Yaş ort = 13.87±1.57) ergen Çocuklar için Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği, Öznel Zindelik Ölçeği ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeğini doldurmuştur. Verilerin analizi için Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Bootstrapping İşlemi kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesine göre kendilik algısı okul doyumunu öznel zindeliğin tam aracılığı ile yordamaktadır. Bootstrapping işlemi sonucuna göre de öznel zindeliğin kendilik algısı ile okul doyumu ilişkisinde dolaylı etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Olası açıklamalar ile çalışmanın doğurguları, sınırlıkları ve gelecek çalışmalara öneriler tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Education Associationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSelf-perceptionen_US
dc.subjectSubjective vitalityen_US
dc.subjectSchool satisfactionen_US
dc.subjectAdolescenceen_US
dc.subjectStructural equation modellingen_US
dc.subjectBootstrappingen_US
dc.subjectKendilik algısıen_US
dc.subjectÖznel zindeliken_US
dc.subjectOkul doyumuen_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.subjectYapısal eşitlik modellemesien_US
dc.subjectBootstrappingen_US
dc.titleAdolescents' self-perception and school satisfaction: assessing the mediating role of subjective vitalityen_US
dc.title.alternativeErgenlerin kendilik algıları ve okul doyumu: öznel zindeliğin aracılık rolünün değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEgitim Ve Bilim-Education And Scienceen_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2871-8589en_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue197en_US
dc.identifier.startpage367en_US
dc.identifier.endpage381en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.15390/EB.2019.7289en_US
dc.contributor.institutionauthorSatıcı, Seydi Ahmeten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record