Show simple item record

dc.contributor.authorKırış, Rüstem
dc.contributor.authorAnlar, Hüseyin Cihad
dc.contributor.authorAlıç, Necati
dc.date.accessioned2021-03-10T07:57:59Z
dc.date.available2021-03-10T07:57:59Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationKırış, R., Anlar, H. C., Alıç, N. (2010). Artvin orman bölge müdürlüğü örneğinde korunan alanlara farklı bir bakış. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010, Cilt 1, 153-164.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2693
dc.description.abstractÜlkemizde korunan alanlar farklı statülerde ilan edilmekte ve farklı kurumlar tarafından yönetilmektedir. Bu alanlar Milli Park Kanunu kapsamında milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtıdır. Orman Kanunu kapsamında muhafaza ormanları ve milli park kanunu yürürlüğe girmeden önce milli parktır. Kara Avcılığı kanunu ise yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayatı geliştirme sahaları ve yaban hayatı üretim istasyonları; Çevre Kanunu kapsamında özel çevre koruma bölgeleridir. Ayrıca tohum meşçereleri ve bahçeleri; gen koruma ormanları, Ramsar alanları ve orman içi dinlenme yerleri olmak üzere çok farklılık göstermektedir. Bütün bunların kanuni bir dayanağı vardır. Orman Amenajman Planlarının yapılmasında bu alanlar statüsüne bağlı olarak farklı işletme sınıfı veya bir işletme sınıfı içinde ayrı değerlendirilmektedir. Bu makalede Artvin Orman Bölge Müdürlüğü alanlarındaki statüleri belli koruma alanları ayrı ayrı incelenecektir. Sonra asıl bugüne kadar koruma alanı statüsü olmayan eskiden “Muhafaza Karakterinde İşletme Sınıfları” olarak işletilen fakat son zamanlarda ormanların fonksiyonlarının ön plana çıkması ile yapılan fonksiyonel planlama ile ayrılan fonksiyon alanlarının Bölge Müdürlüğü ormanlık alanlarına oranı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Artvin ilinin tamamını kapsayan Artvin Orman Bölge Müdürlüğü örneğinde korunan alanlara farklı bir bakış getirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractProtected areas in our country are announced in different statuses and managed by different institutions. These areas are National Park, Nature Park, Nature Conservation Area and Nature Monument within the scope of National Parks Law. Protected areas were Conservation Forests within the scope of Forest Law and National Parks before National Parks Law came into force. Those areas are Wildlife Protection Areas, Wildlife Development Areas and Wildlife Production Areas under Hunting Law and Private Nature Conservation Areas under Natural Law. And also, seed orchards and seed collection stands, gene protection forests, Ramsar Sites and forest recreation areas are protected areas. There are legal basis for all those. These areas are assessed as different management class or assessed different in same management class depending on their statuses when making Forest Management Plans. In this article, protected areas have definite statuses in Regional Directorate of Artvin will be examined separately. Later on, the rate of functional areas -that did not have protected area status and were managed as “Conservation Area Management Class” before but separated now with functional planning because of forest functions become important- to Regional Directorate forests is tried to indicated. For this reason, it is tried to develop a point of view to protected areas in sample of Regional Directorate of Artvin that covers whole Artvin Provinceen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKorunan alanen_US
dc.subjectOrman Fonksiyonlarıen_US
dc.subjectOrman Amenajman Planıen_US
dc.subjectProtected areaen_US
dc.subjectForest Functionsen_US
dc.subjectForest Management Planen_US
dc.titleArtvin orman bölge müdürlüğü örneğinde korunan alanlara farklı bir bakışen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 1)en_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage164en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record