Show simple item record

dc.contributor.authorKeleş, Sedat
dc.contributor.authorBaşkent, Emin Zeki
dc.contributor.authorMumcu Küçüker, Derya
dc.date.accessioned2021-03-11T06:28:35Z
dc.date.available2021-03-11T06:28:35Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationKeleş, S., Başkent, E. Z., Mumcu Küçüker, D. (2010). Orman amenajman planlarının ETÇAP modeline göre düzenlenmesi: örnek simülasyon ve optimizasyon modeleri ve çözümleri. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010, Cilt 1, 314- 325.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2703
dc.description.abstractBu makalede, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) felsefesine dayalı olarak geliştirilmiş bir Karar Destek Sistemi (KDS) ile ETÇAPSimülasyon ve ETÇAPOptimizasyon modellerinin yapısı ve gerçekleştirimi ortaya konulmuştur. KDS, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımı ile üretilen konumsal veriler ile diğer yardımcı verileri (hasılat tabloları, odun ürün çeşitleri tabloları, ekonomik veriler, planlama parametreleri vs) belirlenen formatta kullanabilme özelliğine sahiptir. Geleneksel simülasyon ve doğrusal programlama tekniklerini içeren ETÇAPSimülasyon ve ETÇAPOptimizasyon modelleri ile orman ekosistemlerinin uzun vadede kestirimi meşcere bazında yapılmakta ve plan çıktıları metin, tablo, grafik ve harita olarak sunulmaktadır. Geliştirilen KDS, odun üretiminin yanı sıra, su üretimi, toprak kaybı, karbon birikimi ve oksijen üretimi gibi diğer orman değerlerini de kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Prototip olarak geliştirilen KDS’nin kolay kullanımını sağlamak amacıyla bir arayüz programı ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis paper presents a sound forest management decision support system including ETÇAPSimülasyon and ETÇAPOptimizasyon based on ETÇAP philosophy. The DSS uses both spatial information driven from Geographical Information Systems and other data such as empirical yield tables, forest products and planning parameters as an input to model forest management activities implementable on the ground. Both simulation and optimization modules were developed to find the best appropriate combination of management treatment options for each stand and to display performance indicators as outputs in text, graphic, table and map format. The DSS accommodates not only the wood production objective but also water production, soil protection, carbon balance and oxygen production. An interface program was developed to implement the DSS.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarar destek sistemien_US
dc.subjectModellemeen_US
dc.subjectOrman amenajmanıen_US
dc.subjectDecision support systemen_US
dc.subjectModelingen_US
dc.subjectForest managementen_US
dc.titleOrman amenajman planlarının ETÇAP modeline göre düzenlenmesi: örnek simülasyon ve optimizasyon modeleri ve çözümlerien_US
dc.title.alternativePreparing forest management plans using ETÇAP model: case studies of simulation and optimizationen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 1)en_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage314en_US
dc.identifier.endpage325en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record