Show simple item record

dc.contributor.authorŞenyurt, Muammer
dc.contributor.authorSaraçoğlu, Ömer
dc.date.accessioned2021-03-11T11:47:05Z
dc.date.available2021-03-11T11:47:05Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationŞenyurt, M., Saraçoğlu, Ö. (2010). Sarıçam meşcerelerinde deneme alanlarının 10 komşu ağaç yöntemine göre belirlenmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010, Cilt 1, 381- 387.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2709
dc.description.abstractBu çalışmada, 10 komşu ağaç yöntemine göre örnek alan alınması üzerinde durulmaktadır. Yöntem, Batı Karadeniz bölgesindeki Sarıçam meşcerelerinde uygulanarak, toplam 101 örnek alan alınmıştır. Örnek alanların meşcerelerin müdahale görmemiş normal kapalı kısımlarından alınmasına özen gösterilmiştir. Bu yöntemin en büyük avantajı, örnek alanın belli bir geometrik şekilde alınması zorunluluğunun olmaması, normal kapalılığın sağlanmış olması ve meşcere yaşına uygun büyüklükte alınmış olmasıdır. Yöntem, uygulama kolaylığı açısından oldukça pratiktir ve aynı yaşlı saf meşcerelerdeki hâsılat araştırmaları için, geometrik şekilli örnek alanlar düzeyinde bilgiler vermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, sample plot determination were examined according to 10 neighbour trees method in Pinus sylvestrs stands on Western Black Sea region. For this reason, the total of 101 sample plots taken from the homogeneous and untouched of stands were measured using this method. The major advantage of this method is the lack of any requirement to be in geometric shapes for sample plots, providing normal closure and the determination of sample plot according to age. This method is very practical and gives information for forest yield studies made in even aged and pure stands as in geometric shaped sample plotsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject10 komşu Ağaç yöntemien_US
dc.subjectHektara çevirme katsayısıen_US
dc.subjectNormal kapalılık örnek alanen_US
dc.subject10 Neighbor trees methoden_US
dc.subjectHectares conversion coefficienten_US
dc.subjectNormal closureen_US
dc.subjectSample ploten_US
dc.titleSarıçam meşcerelerinde deneme alanlarının 10 komşu ağaç yöntemine göre belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of sample plots according to 10 neighbour trees method in scotch pine standsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 1)en_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage381en_US
dc.identifier.endpage387en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record