Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Nurhayat
dc.contributor.authorŞimşek, Nuray
dc.date.accessioned2021-03-25T10:59:08Z
dc.date.available2021-03-25T10:59:08Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKılıç, N., & Şimşek, N. (2018). Psychological first aid and nursing. Journal of Psychiatric Nursing, 9(3), 212-218.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2812
dc.description.abstractDisasters are situations which leave an indelible mark on the lives of individuals, and cause both physical and psychological trauma. In order to prevent negative consequences of disaster experiences, psychological support treatments appropriate for individuals should be provided at each phase of the disaster. It is suggested that psychological first aid (PFA) is the very first treatment provided right after the disaster. It is also the most essential component of the psychosocial support intervention. Psychological first aid is a supportive treatment provided for individuals living under intense stress. Nurses, who have professional knowledge and skills to provide this treatment, are the crucial help providers. Nurses, who are able to provide psychological first aid to individuals after a disaster, are critical in preventing risks that may develop, and in speeding up the recovery process for individuals. Nurses can improve their own endurance through psychological first aid and reduce their work stress. Nurses, who are able to provide psychological first aid, are very important for both the individuals exposed to the disaster, and for themselves.en_US
dc.description.abstractFelaketler bireylerin yaşamında derin izler bırakan, bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik travma yaşamalarına sebep olan durumlardır. Felaket yaşantılarının olumsuz sonuçlarının engellenmesi için felaketin her aşamasında bireylere uygun psikososyal destek müdahaleleri yapılmalıdır. Psikososyal destek müdahalelerinin en temel bileşeni olan ve felaket sonrasında hemen uygulanması önerilen ilk müdahale yöntemi Psikolojik ilk yardım’dır (PİY). Psikolojik ilk yardım yoğun stres yaşayan bireylere sunulan destekleyici müdahalelerdir. Bu müdahalelerin sunulmasında profesyonel bilgi ve beceriye sahip olan hemşireler önemli yardım sağlayıcılarıdır. Hemşirelerin felaket olaylarına maruz kalmış bireylere psikolojik ilk yardım uygulaması yapabilmeleri, gelişebilecek risklerin önlenmesi ve bireylerin iyileşme süreçlerinin hızlanması noktasında son derece önemlidir. Hemşireler psikolojik ilk yardım uygulaması ile kendi dayanıklılıklarını artırabilir ve çalışma streslerini azaltabilirler. Hemşirelerin psikolojik ilk yardım uygulaması yapabilmesi hem olaya maruz kalan bireyler hem de kendileri için son derece hayati bir öneme sahiptiren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKare Publen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNurseen_US
dc.subjectPsychological first aiden_US
dc.subjectPsychosocial interventionen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectPsikolojik ilk yardımen_US
dc.subjectPsikososyal müdahaleen_US
dc.titlePsychological first aid and nursingen_US
dc.title.alternativePsikolojik ilk yardım ve hemşireliken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Psychiatric Nursingen_US
dc.departmentAÇÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2790-5227en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage212en_US
dc.identifier.endpage218en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14744/phd.2017.76376en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record