Show simple item record

dc.contributor.authorKutlu, Ömer
dc.contributor.authorBabadoğan, Mustafa Cem
dc.contributor.authorKumandaş Öztürk, Hatice
dc.contributor.authorAltındaş, Özge
dc.date.accessioned2021-03-25T11:45:55Z
dc.date.available2021-03-25T11:45:55Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKutlu, Ö., Babadoğan, M. C., Kumandaş-Öztürk, H., & Altındaş, Ö. (2018). Determination of the Istanbul Strait Blue Belt Movement Project Effectiveness. Turkish Journal of Education, 7(1), 1-17.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2813
dc.description.abstractThe purpose of this study is to improve students' knowledge and awareness regarding the scale of pollution that has engulfed the Istanbul Strait as well as the general threats faced by the ecosystem. Towards this end, 2310 1-12 grade students were sampled from schools in Istanbul to serve as study participants. To collect the research data, two different instruments namely Personal Information Questionnaire and Information Tests developed by the researchers were used. When the data collected with the questionnaire was examined, it was observed that students' knowledge concerning marine pollution generally came from their teachers and the Internet. Students who took most information from the Internet were those in the high school. The least source of information to students however was civil society organizations. With respect to the courses at school, the students reported taking most information regarding pollution of the sea from their science and social studies' textbooks. When it comes to the results obtained using the tests administered, it was observed that the average scores for posttest were higher than the average scores for pretest across all the levels. In order to examine whether or not the difference between the posttest average scores and the pretest average scores is significant, a t-test analysis was performed; and the results revealed that across all the levels, the differences observed between the average scores for posttest and pretest are significant. These findings and results provide concrete supports for the success of the educational training implemented in the study.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı öğrencilerin İstanbul Boğazı’ndaki deniz kirliliğine ve ekosistemin karşılaştığı tehditlere yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerini geliştirmektir. Çalışma İstanbul ilindeki 1-12. sınıf düzeyinde öğrenim gören 2310 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi anketi ve bilgi testleriyle toplanmıştır. Anketten elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrenciler deniz kirliliğiyle ilgili çoğunlukla öğretmenlerinden ve internetten bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. İnternetten bilgi alma oranı en yüksek olan grup lise öğrencilerdir. Öğrencilerin en az bilgi edindikleri kaynak ise sivil toplum kuruluşlarıdır. Öğrenciler denizlerin kirlenmesiyle ilgili daha çok fen ve sosyal bilgiler derslerine ait kitaplardan bilgi aldıklarını ifade etmişlerdir. Bilgi testi sonuçlarına göre tüm gruplarda son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki farkın manidarlığını test etmek amacıyla yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucunda; her bir sınıf düzeyi için ön test ve son test puanlar arasında manidar bir farklılık olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular ve sonuçlar, yürütülen eğitimin başarısını destekler niteliktediren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMehmet Tekereken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarine pollutionen_US
dc.subjectEcosystemen_US
dc.subjectSustainable energyen_US
dc.subjectAssessment and evaluationen_US
dc.subjectBlue Belt Movementen_US
dc.subjectTURMEPAen_US
dc.subjectMITSUIen_US
dc.subjectDeniz Kirliliğien_US
dc.subjectEkosistemen_US
dc.subjectSürdürülebilir Enerjien_US
dc.subjectÖlçme ve Değerlendirmeen_US
dc.subjectMavi Kuşak Hareketien_US
dc.titleDetermination of the effectiveness of Istanbul strait-blue belt movement projecten_US
dc.title.alternativeİstanbul boğazı-mavi kuşak hareketi projesi’nin etkililiğinin belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Educationen_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-3636-3690en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.19128/turje.180101en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record