Show simple item record

dc.contributor.authorSözbilir, Fikret
dc.date.accessioned2021-03-29T06:07:15Z
dc.date.available2021-03-29T06:07:15Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationSözbilir, F. (2018). Social media, smart phone and future human resources profile of organizations: Z generation.Journal Of Organizational Behavior Research, 3(1), 104-123.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2832
dc.description.abstractSocial media and smartphones are the means of information that today’s students, described as Z generation, use intensively. This study aims to examine the relationship between social media, duration of usage and smartphone addiction dimensions: addiction proneness and addiction at the same time their impact on Z generation. In addition, it is aimed to provide recommendations, based on the addiction caused by overusing social media and smartphone and their impact on Z generation. In this empirical study, the data on perceptions concerning social media usage and smartphone addiction was gathered by means of a questionnaire from 6427 participating students at all high schools in Artvin in Turkey. Data were subjected to content analysis with SPSS 24.0 software and presented in tables. The findings showed that the relationship between duration of social media usage and smartphone addiction dimensions: addiction proneness and addiction. At the other hand it is determined that that the more duration of social media used, the more smartphone addiction (addiction proneness and addiction).en_US
dc.description.abstractSosyal medya ve akıllı telefon Z kuşağı olarak tanımlanan günümüz öğrencilerinin yoğun bir şekilde kullandığı bilişim araçlarıdır. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kullanımı, kullanım süresi ve akıllı telefon bağımlılığının boyutları olan bağımlılık eğilimi ve bağımlılık arasındaki ilişkiyi aynı zamanda Z kuşağına etkisini incelemektir. Bununla birlikte yoğun sosyal medya ve akıllı telefon kullanımının yol açtığı bağımlılığın Z kuşağına etkisi ile ilgili öneriler sunmaktır. Bu alan çalışmasında, Artvin ili ve ilçelerindeki bütün liselerde öğrenim gören öğrencilere anket yoluyla elde edilen 6427 adet anket yardımıyla sosyal medya kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı algılarına ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizi SPSS 24.0 programı ile yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgular, sosyal medya kullanımı, kullanım süresi ve akıllı telefon bağımlılığının boyutları; bağımlılık eğilimi ve bağımlılık arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Sosyal medya kullanımı, kullanım süresi arttıkça akıllı telefon bağımlılığı eğilimi ve bağımlılığının da arttığı belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGaziosmanpaşa Univen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectSmartphone Addictionen_US
dc.subjectAddiction Pronenessen_US
dc.subjectZ Generationen_US
dc.subjectOrganizationen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectAkıllı Telefon Bağımlılığıen_US
dc.subjectBağımlılık Eğilimien_US
dc.subjectZ Kuşağıen_US
dc.subjectÖrgüten_US
dc.titleSocial media, smart phone and future human resources profile of organizations: Z generationen_US
dc.title.alternativeSosyal medya, akıllı telefon ve örgütlerin gelecekteki insan kaynağı profili: Z kuşağıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal Of Organizational Behavior Researchen_US
dc.departmentAÇÜ, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-2665-1795en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage104en_US
dc.identifier.endpage123en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSözbilir, Fikreten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record