Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Hüseyin
dc.contributor.authorTağa, Tahir
dc.date.accessioned2021-03-31T05:17:39Z
dc.date.available2021-03-31T05:17:39Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÖztürk, H , Tağa, T . (2018). One-year enriched library experiences of elementary school students: a case study . Turkish Librarians' Association, 32 (1) , 7-18 . DOI: 10.24146/tkd.2018.27en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2871
dc.description.abstractThis research was conducted to reveal the enriched library experiences of students with a case study. Ataturk Elementary School, located in the city center of Artvin, constituted the sample of this research. The enriched library environment was observed every two weeks for a year, one year after the opening of the library, and 15 students were interviewed, the library documents were examined. Findings of the study show the following results. Students were aware of the features of the enriched library in general, showed considerable interest in the early months after the library was opened, and used the library primarily for circulation. The library also contributed to the reading habits of the students. Despite these benefits, it was clear that some problems stemming from the nature of the enriched library emerged during the process.en_US
dc.description.abstractOrtaokul öğrencilerinin bir yıllık z-kütüphane deneyimlerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Artvin il merkezinde bulunan Atatürk Ortaokulu oluşturmaktadır. Kütüphanenin açıldığı tarihten itibaren z-kütüphane ortamı bir yıl bolunca iki haftada bir gözlemlenmiş, bir yılın sonunda 15 öğrenci ile görüşme yapılmış, kütüphane ile ilgili dokümanlarincelenmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin, genel olarak z-kütüphaneye ilişkin bir farkındalık kazandıklarını, açıldığı ilk aylarda kütüphaneye hatırısayılır birilgi gösterdiklerini, kütüphaneyi temel olarak kitap ödünç alıp verme amacıyla kullandıklarını ve kütüphanenin okuma alışkanlıklarına katkı sağladığını göstermektedir. Ancak bu yararlarına karşın süreç içerisinde z-kütüphanenin yapısından kaynaklanan birtakım sorunların baş gösterdiği de araştırma bulgularından anlaşılmaktadıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Librarians' Associationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectEnriched libraryen_US
dc.subjectSchool librariesen_US
dc.subjectReading habitsen_US
dc.subjectZ-kütüphaneen_US
dc.subjectOkul kütüphanelerien_US
dc.subjectOkuma alışkanlığıen_US
dc.titleOne-year enriched library experiences of elementary school students: a case studyen_US
dc.title.alternativeOrtaokul öğrencilerinin bir yıllık Z-kütüphane deneyimleri: bir durum çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Librarianshipen_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-2876-4734en_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.24146/tkd.2018.27en_US
dc.contributor.institutionauthorÖztürk, Hüseyinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess