Show simple item record

dc.contributor.authorÜçüncü, Tutku
dc.contributor.authorAkyüz, Kadri Cemil
dc.contributor.authorAkyüz, İlker
dc.contributor.authorBayram, Bahadır Çağrı
dc.contributor.authorErsen, Nadir
dc.date.accessioned2021-04-01T07:35:46Z
dc.date.available2021-04-01T07:35:46Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÜçücü, T., Akyüz, K. C., Akyüz, İ., Bayram, B. Ç., & Ersen, N. (2018). Evaluation of financial performance of paper companies traded at BIST with TOPSIS method. Kastamonu University Journal Of Forestry Faculty, 18(1), 92-98.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2889
dc.description.abstractAim of study: It was aimed to rank financial performance of companies in the paper industry traded at BIST. Material and methods: The financial performances of seven companies in the paper industry which are traded on the Borsa Istanbul (BIST) were determined by using financial data in 2016. For this purpose, ten financial ratios were obtained from the financial data of companies, each of which had its own superiority. The data were conducted by the TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method which is the "Multi Criteria Decision Making" (MCDM) method to interpret. Main results: The results indicated that the companies were ranked follows; ALKA, KARTN, VKING, BAKAB, TIRE, OLMIP and KAPLM based on the financial performance scores. Research highlights: In Turkey, production in paper industry meets nearly half of the consumption and paper demand are met by imports. The high prices of energy and initial investment costs encourage imports of paper products and they prevent new investments. From this perspective, growth, development and high performance of paper companies will keep this industry alive.en_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı: BİST’de işlem gören kağıt sektöründeki firmaların finansal performanslarına göre sıralanması amaçlanmıştır. Materyal ve yöntem: Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören kağıt sektöründeki 7 firmanın 2016 yılına ait verileri kullanılarak finansal performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, şirketlere ait finansal verilerden 10 finansal oran elde edilmiştir ve bu finansal oranların her biri diğerlerine göre üstünlüğe sahiptir. Bütünleşik bir değerlendirme yapılması amacıyla, veriler “Çok Kriterli Karar Verme” (ÇKKV) yöntemlerinden olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Şirketler finansal performanslarına göre ALKA, KARTN, VKING, BAKAB, TIRE, OLMIP ve KAPLM olarak sıralanmıştır.. Araştırma vurguları: Ülkemiz kağıt sektöründe gerçekleştirilen üretim ile tüketimin yarısı karşılanabilmekte ve kağıt ihtiyacı ithalatla karşılanmaktadır. Enerji fiyatlarının ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması yeni yatırımları engellerken ithalata teşvik etmektedir. Bu bakımdan sektörde var olan firmaların gelişmesi, büyümesi ve performanslarının yüksek olması sektörü canlı tutacaktıren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectPerformance Analysisen_US
dc.subjectTOPSIS Methoden_US
dc.subjectPaper Industryen_US
dc.subjectPerformans Analizien_US
dc.subjectTOPSIS metoduen_US
dc.subjectKağıt Sektörüen_US
dc.titleEvaluation of financial performance of paper companies traded at BIST with TOPSIS methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu University Journal Of Forestry Facultyen_US
dc.departmentAÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0003-3643-1390en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage92en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17475/kastorman.331279en_US
dc.contributor.institutionauthorErsen, Nadiren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess