Show simple item record

dc.contributor.authorAtılgan, Abdi
dc.contributor.authorErsen, Nadir
dc.contributor.authorPeker, Hüseyin
dc.date.accessioned2021-04-06T08:16:38Z
dc.date.available2021-04-06T08:16:38Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationAtılgan, A , Ersen, N , Peker, H . (2013). Atık Çay Ekstraktlarından Elde Edilen Boyanın Ahşap Malzemede Renklendirme Olanaklarının Araştırılması . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 13 (2) , 268-277 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/17230/179949en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2934
dc.description.abstractBu çalışmada, ahşap ürünlerin boyanmasında kullanılabilecek çevre ve insan sağlığına zararsız doğal boyaların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Doğal boyar madde; ülkemizde birinci sırada içecek olarak tüketilen çay (Camellia sinensis) bitkisinin, işlenme sırasında meydana gelen atıklarından TS ISO 9768 standartlarına göre hazırlanmıştır. Çalışmada ağaç türü olarak sarıçam (Pinus sylvestris L.), Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), Doğu Karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) ve kavak (Populus sp. L.) seçilmiştir. Çalışmada deney örneklerinin toplam renk değişim değerleri ISO 2470 standartlarında belirlenen esaslara göre gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre; en fazla toplam renk değişim değeri çay boyasının sarıçam odunu uygulamasında (ΔE: 53.70) elde edilirken; en az doğu kayının (ΔE:39.73)’da gerçekleşmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to improved natural dyes, which are harmless to environment and human health and can be used to dye wood products. Natural dyes are prepared from tea wastes (Camellia sinensis) through TS ISO 9768 standars. In the study, scotch pine wood (Pinus sylvestris L.), oriental beech (Fagus orientalis Lipsky), fir (Abies nordmanniana), and poplar (Populus sp. L.) are used. Test samples colour change values are realized through ISO 2470 standards. Based on experimental results, most colur change occurred in scotch pine (ΔE: 53.70), lest colour change occurred in oriental beech (ΔE:39.73)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhşap boyamaen_US
dc.subjectÇayen_US
dc.subjectÇay ekstraktıen_US
dc.subjectDoğal boyalaren_US
dc.subjectOrganik çay boyasıen_US
dc.subjectÜst yüzey işlemleri.en_US
dc.subjectWood dyingen_US
dc.subjectTeaen_US
dc.subjectTea extractsen_US
dc.subjectNatural dyesen_US
dc.subjectOrganic tea dyeen_US
dc.subjectUpper surface processingen_US
dc.titleAtık çay ekstraktlarından elde edilen boyanın ahşap malzemede renklendirme olanaklarının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the possibility coloring on wood materials of paint obtained from waste tea extractsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi/ Kastamonu University Journal of Forestry Facultyen_US
dc.departmentAÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0003-3643-1390en_US
dc.authorid0000-0002-7771-6993en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage268en_US
dc.identifier.endpage277en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record