Show simple item record

dc.contributor.authorArslan Muhacir, Emine Seda
dc.date.accessioned2021-04-06T08:34:01Z
dc.date.available2021-04-06T08:34:01Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationArslan Muhacir, E.S. (2013). Ekosistem Servisleri ve Toplum Refahı, "Ekoloji 2013 Sempozyumu Özetler Kitabı, 44,en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2936
dc.description.abstractEkosistem servisleri anlayışı ekosistemlerle toplum ilişkisinin öneminin etkili bir şekilde ifade etmeyi isteyen doğa bilimciler tarafından 1990’ların sonlarına doğru geliştirilmiştir. Ekosistem servisleri genel bir tanımla insanların ekosistemlerden sağladığı yararlar olarak tanımlanmaktadır. Ekosistem servisleri ekosistem süreci ve bünyesindeki her hizmet üretimi ile ilişkili yapıları koruyarak, sürdürülebilir bir zeminde kullanılabilen mal ve hizmetleri içermektedir. Ekosistem servisleri araştırmaları insanların ekosistemleri nasıl kullandıkları, onları nasıl etkiledikleri ve ekosistemlerle toplum arasında nasıl etkileşimlerin olduğu konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Ekosistem servisleri araştırmaları bu sosyo-ekolojik etkileşimlerin analizinde farklı araçlar ve teknikler kullanılarak disiplinler arası yürütülmektedir. Ekosistem hizmetleri insanoğlunun, sosyal ve ekonomik gelişimi ve yaşamsal faaliyetleri için hayati önem taşımaktadır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin yanı sıra şehirde, kırsalda ve bireysel olarak yaşayan insanlar içinde gerekli olan mal ve hizmetleri üretmektedir. Ekosistem hizmetlerinin insan yaşamını destekleyen en önemli unsurlardan biri olması ve insan mühendisliğinin doğanın insanlara sunduğu bu ekosistem hizmetlerinin yerini alabilecek hizmetleri üretme yeteneğinin çok sınırlı olması ekosistem hizmetlerinin insanlara sunduğu hizmetlerin değerini daha da artırmaktadır. Bu çerçevede ekosistem servis özelliklerinin tespiti ve değerlemesi insan refahının devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada ekosistem servislerinin sosyo-ekolojik değeri üzerinde durularak, bu konuda yapılmış çalışmalardan örnekler verilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNamık Kemal Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkosistem Servislerien_US
dc.subjectToplum Refahıen_US
dc.subjectEkosistemen_US
dc.subjectEkolojik Değeren_US
dc.titleEkosistem servisleri ve toplum refahıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalEkoloji 2013 Sempozyumu Özetler Kitabıen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.authoridTR20269en_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorArslan Muhacir, Emine Sedaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record