Show simple item record

dc.contributor.advisorPeker, Hüseyin
dc.contributor.authorAydın, Özlem
dc.date.accessioned2021-04-15T08:37:08Z
dc.date.available2021-04-15T08:37:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1osgn8Y5ncqaRmOKZ482G6MOtgxS-S8svNSco4WCs5wwE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2988
dc.descriptionYÖK Tez No: 397165en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Wenge (Millettia burentii) odunu barit ve borlu bileşiklerden hazırlanan üç farklı (%1,%3,%5) çözelti konsantrasyonuyla ASTM 1413-76 standartına göre emprenye işlemleri gerçekleştirilmiş ve bazı fiziksel-mekanik özelliklerde meydana gelen değişimler araştırılmıştır. Toplam retensiyon, % retensiyon, tam-hava kurusu özgül ağırlık değeri, boyutsal stabilite değerleri, eğilme direnci, eğilmede elastiklik modülü, basınç direnci, yapışma direnci deneyleri TS ve ASTM standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre; en yüksek toplam retensiyon değeri %5 Bx' ta (62,8 Kg/m3), en yüksek % retensiyon %5 Barit+Bx'ta (%4,98), en yüksek hava kurusu özgül ağırlık değeri %3 Barit+Ba'te (0,84 g/cm3), tam kuru özgül ağırlık değeri %3 Barit (Ba+Bx)'te (0,82 g/cm3), en yüksek su alma değeri % 1 Barit'te (%27,72), en yüksek daralma oranı %1 Barit (Ba+Bx)'ta (% 10,24), en yüksek genişleme oranı % 1 Barit+Bx'ta (% 12,49) gerçekleşirken; mekanik özelliklerde en yüksek eğilme direnci değeri %5 Barit (Ba+Bx)'te (186 N/mm2), eğilmede elastiklik modülü değeri %5 Barit (Ba+Bx)'te (20033 N/mm2), basınç direnci %1 Barit+Bx'ta (88,96 N/mm2), en yüksek dinamik eğilme direnci %5 Bx'ta (1,26 Kpm/cm2), yapışma direnci %1 Barit (Ba+Bx)'ta (31,77 N/mm2), gerçekleşmiştir.en_US
dc.description.abstractSUMMARY EFFECTS OF VARIOUS PRESERVATIVES ON SOME PROPERTIES OF TECHNOLOGICAL OF WENGE WOOD In this study, Wenge wood was impregnated in three different (1%, 3%, 5%) of solution concentration prepared from barite and boron compounds according to ASTM 1413-76 standard and investigated changes that occur in certain physical-mechanical properties. Total retention, retention%, fully-air-dried specific gravity value, dimensional stability, bending strength, modulus of elasticity in bending, compressive strength, bonding strength tests were carried out according to TSE and ASTM standards. According to the test results; It was found that the highest total value retention is 5% BX (62,8 Kg/m3), the highest % retention is 5% Barit+Bx'ta (%4,98), the highest air dry specific gravity value is 3% barite + Ba (0.84 g / cm3), fully dry specific gravity value is 3% Barite (Ba + Bx)(0.82 g / cm3), the highest intake values is 1% Barite (% 27.7255), the highest shrinkage value is 1% Barite (Ba + Bx) (% 10.2405), the highest expansion rate is 1% barite + Bx (% 12,49). In terms of mechanical properties, it was found that the highest bending strength value is 5% Barite (Ba + Bx) (186 N / mm2), the highest bending modulus of elasticity is 5% Barite (Ba + Bx)(20 033 N / mm2), the highest compressive strength is 1% Barite + Bx(88.96 N / mm2), the highest dynamic bending strength is 5% Bx (1.26 Kpm/ cm2), the highest adhesion resistance is 1% Barite (Ba + Bx) (31.77 N / mm2).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğaç İşlerien_US
dc.subjectWood Productsen_US
dc.subjectWenge odunuen_US
dc.subjectemprenyeen_US
dc.subjectbariten_US
dc.subjectborlu bileşikleren_US
dc.subjectretensiyon.en_US
dc.subjectWenge wooden_US
dc.subjectimpregnationen_US
dc.subjectbariteen_US
dc.subjectboron compoundsen_US
dc.subjectretention.en_US
dc.titleÇeşitli emprenye maddelerinin Wenge odununun bazı teknolojik özelliklerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of various preservatives on some properties of technological of wenge wooden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAydın, Özlem


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record