Show simple item record

dc.contributor.advisorCeylan, Şule
dc.contributor.authorYarar, Resul
dc.date.accessioned2021-04-15T08:37:13Z
dc.date.available2021-04-15T08:37:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-jv2cdVCt6BgyyW7n0Hz8s1zAGi7ieY6CsxR_sDmDYmEl
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3035
dc.descriptionYÖK Tez No: 474167en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Şırnak ilinin İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyünde yetişen ve halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan; Antep Fıstığı (Pistacia veraL.), Dardağan (Celtis aetnensis), Menengiç (Pistacia terebinthus L.), Alıç (Crataegus monogyna), Sumak (Rhus Coriaria L.), Badem (Prunus dulcis), Acıbadem (Amygdalus Amara), ve Rezene Out (Foeniculum Vulgare) isimli odun dışı orman ürünlerinin meyveleri ve yaprakları gibi 15 farklı örnek ayrı ayrı incelenmiştir. Bitkisel ürünlerin antioksidan kapasitelerini değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır.Bu yöntemler, FRAP (Fe3+İndirgeme Antioksidan Gücü) Toplam Polifenol Tayini, CUPRAC (Cu+2 İndirgeyici Antioksidan Kapasite) ve Toplam flavonoid yöntemini içermektedir. Aynı zamanda her bir örneğin antimikrobiyal aktivitesi minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) yöntemi ile incelenmiştir. Bulunan Antioksidan aktivite sonuçlarına göre incelenen örnekler arasında Sumak bitkisi meyvesi (SUM) (Rhus Coriaria L.) örneğinin hemen hemen uygulanan tüm antioksidan analizlerde en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan tüm antioksidan analiz yöntemlerinde ise en düşük antioksidan aktiviteyi Badem meyvesi (BAM) (Prunus dulcis) bitkisi göstermiştir. Yapılan antimikrobiyal analizler sonucunda ise genel olarak bitki ekstraktlarının kullanılan test bakterilerinden daha çok maya suşları üzerine daha etkili olduğu yani antifungal etkisinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, 15 different samples of non-wood forest products, such as leaves , fruits, flowers and roots of some species of Pistachio (Pistacia veraL.), Celtis (Celtis aetnensis), Terebinth (Pistacia terebinthus L.), Hawthorn (Crataegus monogyna), Sumac (Rhus Coriaria L.),Almond (Prunus dulcis), Bitter Almond (Amygdalus Amara), ve Fennel (Foeniculum Vulgare) plant extracts which are used for medical purposes in the village of Akkoyunlu in Şırnak is investigated in detail.Several analyses have been used to determination of antioxidant activity of herbal products. These assays include FRAP (ferric ion reducing antioxidant power), Analysis of total polyphenol, CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity) and Total flavonoids assay. Also the antimicrobial activity was examined by the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) method for each sample. According to the antioxidant results determined, among the samples examined fruit of the sumac (Rhus Coriaria L.) (SUM) plant has the best antioxidant activity in almost applied all antioxidant analyzes. On the other hand, fruit of almond (Prunus dulcis) (BAM) were found to show low antioxidant activity in almost all analyzes. As a result of the antimicrobial analyzes performed, it was found that the plant extracts were generally more effective on yeast strains than the test bacteria used, that is, Most of the plants investigated have antifungal effect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğaç İşlerien_US
dc.subjectWood Productsen_US
dc.titleŞırnak bölgesi'ndeki halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan bazı bitkilerin antioksidan ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation antioxidant and biological activities of some plants used among the people medical purposes that is grown in southeastern Anatolia regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYarar, Resul


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record