Show simple item record

dc.contributor.advisorPeker, Hüseyin
dc.contributor.authorKöroğlu, Musa
dc.date.accessioned2021-04-15T08:37:13Z
dc.date.available2021-04-15T08:37:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0t6V6LcpwG1-1p6anTVYzTUV3hwkox6aFpDZfLaabH2BK
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3039
dc.descriptionYÖK Tez No: 413278en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Avrupa Melezi Larex (LarixdeciduaMill.) odununun barit ve borlu bileşiklerin çeşitli konsantrasyonlarıyla (%1,%3,%5) ASTM 1413-76 standardına göre emprenye edilmesi ve teknolojik özellikler üzerinde oluşturduğu değişimler araştırılmıştır. Toplam retensiyon, % retensiyon, tam-hava kurusu özgül ağırlık değeri, eğilme direnci, eğilmede elastiklik modülü, basınç direnci, yapışma direnci ve diğer fiziksel özellikler belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre; en yüksek tam kuru özgül ağırlık değeri %5 Barit+Ba (0,62 g/cm3), hava kurusu özgül ağırlık%5 Barit+Ba (0.65 g/cm3)' ta gerçekleşirken mekanik özelliklerde en yüksek eğilme direnci değeri %1 Borik Asit (145 N/mm2), eğilmede elastiklik modülü %1 Borik Asit (17243 N/mm2), basınç direnci %1 Borik Asit (80,49 N/mm2), yapışma direnci %1Barit (12,13 N/mm2)'ta gerçekleşmiş olup; odun-su ilişkileri yönüyle saatler baz alındığında en düşük değer daralma 6 saatte %1 Boraks (Bx)''ta (% 7,13), genişleme değeri 6 saatte % 1 ile Boraks' ta (% 6,17) olarak gerçekleşmiştir.en_US
dc.description.abstractInthisstudy, Larex deciduamill wood's barite and boroncomposites different concentration (1%, 3%, 5%) impregnating with respectto ASTM 1413-76 standards and thechanges on technological features ar eresearched. Total retention, retention percent, total-dry air specific bulk density, bendingrigidity, resilience, compressives trength, adhesions trength and other physical characteristicsare determined. According to the results of experiments, the seare obtained; The most total-dry air specific bulk density is 5% Barite+Ba (0,62 g/cm3), is obtained at dry air specific bulk density 5% Barite+Ba (0.65 g/cm3). In mechanical features; the most bendingrigidity is 1% Boric Acid (145 N/mm2), the most resilience is 1% Boric Acid (17243 N/mm2), the most compressives trength is 1% Boric Acid (80,49 N/mm2), the most adhesions trength is 1%Barite (12,13 N/mm2). With respect to wood - water relation based on hours, the least contraction in 6 hours at 1% Borax (Bx) is 7,13%;expansion value in 6 hours at 1%Borax is (6,17%).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğaç İşlerien_US
dc.subjectWood Productsen_US
dc.titleBarit maddesinin odunda emprenye edilebilmesi ve bazı teknolojik özelliklerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe process of impregnation the barite chemical in the wood and its effects an some technological featuresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKöroğlu, Musa


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record