Show simple item record

dc.contributor.advisorTilki, Fahrettin
dc.contributor.authorBayraktar, Fatih
dc.date.accessioned2021-04-15T08:37:17Z
dc.date.available2021-04-15T08:37:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80NIHHt8osPKBHfozgoGkxmsogZ2enFuzBfRDBmdu-4TK
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3082
dc.descriptionYÖK Tez No: 382227en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky)'nda yükseltiye bağlı olarak gaz değişimi, stomatal iletkenlik, elemental analiz, yaprak su potansiyeli, spesifik yaprak alanı ve klorofil içeriği gibi fizyolojik parametrelerin değişimlerinin araştırılmasını amaçlamıştır. Ekolojik olarak sıcaklık, yağış gibi etkenlerin değişmesiyle doğal ortamında doğu kayınının fizyolojik değişimleri Artvin Ortaköy bölgesinde belirlenmiştir. Artvin'de doğal olarak yayılış gösteren Doğu kayının bulunmuş olduğu meşcerelerde aynı bakı, aynı toprak yapısı bulunarak ölçümlerin farkının sadece yükseltiden kaynaklanabilecek değişiklikler olmasına özen gösterilerek hazırlanmıştır. Yükseltiye bağlı olarak fotosentez ve stomatal iletkenlikler arasında fark tespit edilmemiştir. Yaprak su potansiyeli, toplam klorofil içeriği, spesifik yaprak alanı ise istatistik anlamda farklılık göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was designed to determine the differences between altitudinal physiological parameters on oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) such as gas exchange, stomatal conductance, elemental analysis, leaf water potential, specific leaf area and chlorophyll content. Oriental beech was observed in the natural habitat with the changes of ecological parameters such as precipation and temperature in Artvin Ortaköy. The study area was located in Ortaköy, Artvin. The experimental area had the same soil structure and aspect. This study showed that photosynthesis and stomatal conductance of oriental beech were not affected by altitude, significantly. But leaf water potential, specific leaf area and chlorophyll content showed significant differences between the experimental areas.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrmancılık ve Orman Mühendisliğien_US
dc.subjectForestry and Forest Engineeringen_US
dc.subjectDoğu kayınıen_US
dc.subjectOriental beechen_US
dc.subjectFizyolojik özellikleren_US
dc.subjectPhysiological propertiesen_US
dc.titleDoğu kayını (Fagus orientalis Lipsky)'nda bazı fizyolojik özelliklerin yükseltiye bağı değişiminin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeEffects of altitude on some physiological parameters of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBayraktar, Fatih


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record