Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç Bayageldi, Nurhayat
dc.date.accessioned2021-06-03T11:09:11Z
dc.date.available2021-06-03T11:09:11Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKılıç Bayageldi, N. (2021). Psychological First Aid and Practice Principles in the Coronavirus (COVID-19) Outbreak Process. Bezmiâlem Science, 9(2), 244-249.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3205
dc.description.abstractThe coronavirus disease-19 (COVID-19) epidemic, which has recently become common in the world, caused many people to die. The World Health Organization has declared COVID-19 as a pandemic. Pandemic situations disrupt community life by creating collective stress in society. It is known that after the pandemics, there is an increase in the symptoms of anxiety, depression, stress and post-traumatic stress disorder, and the symptoms gain resistance and turn into permanent mental disorders. Psychosocial interventions are recommended using internet technology to prevent the negative consequences of pandemics from turning into permanent mental disorders. At this point, psychological first aid (PFA) is the first and emergency psychosocial support intervention. PFA helps individuals to recover by activating their own coping skills with empathic and pragmatic approaches. PFA can be given using internet technology as physical distance is mandatory during virus outbreaks. In this review study, the principles and practices of PFA that can be applied in the case of COVID-19 epidemic, which has been seen all over the world recently and caused the death of many people. This review article is thought to guide aid providers in epidemic situations and contribute to the development of aid skills.en_US
dc.description.abstractSon zamanlarda dünyada yaygın görülmeye başlayan koronavirüs (COVID-19) salgını çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 enfeksiyonunu pandemi olarak ilan etmiştir. Pandemiler, toplumda kolektif stres yaratarak toplum yaşamını sekteye uğratabilmektedir. Yaşanan pandemiler sonrasında toplumda anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinde artışlar olduğu ve belirtilerin direnç kazanarak kalıcı ruhsal bozukluklara dönüştüğü bilinmektedir. Pandemilerin olumsuz sonuçlarının kalıcı ruhsal bozukluklara dönüşmesinin engellenmesi için internet teknolojisini kullanarak psikososyal müdahalelerin yapılması önerilmektedir. Bu noktada ilk ve acil psikososyal destek müdahalesi psikolojik ilk yardımdır (PİY). Psikolojik ilk yardım empatik ve pragmatik yaklaşımlar ile bireylerin kendi baş etme yeteneklerini harekete geçirerek iyileşmelerine yardımcı olur. Psikolojik ilk yardım virüs salgınları sırasında fiziksel mesafe zorunlu olduğu için internet teknolojisi kullanılarak verilebilmektedir. Bu derleme çalışmasında son günlerde tüm dünyada görülen ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan COVID-19 salgını durumunda uygulanabilecek psikolojik ilk yardım ilke ve uygulamaları açıklanmaktadır. Bu derleme yazısının, salgın durumlarında yardım sağlayıcılarına rehberlik edeceği ve yardım becerilerinin gelişimine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBezmialem Vakif Univen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoronavirusen_US
dc.subjectPsychological first aiden_US
dc.subjectPsychosocial interventionsen_US
dc.subjectKoronavirüsen_US
dc.subjectPsikolojik ilk yardımen_US
dc.subjectPsikososyal müdahaleleren_US
dc.titlePsychological first aid and practice principles in the coronavirus (covid-19) outbreak processen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBezmiâlem Scienceen_US
dc.departmentAÇÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2790-5227en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage244en_US
dc.identifier.endpage249en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14235/bas.galenos.2020.4472en_US
dc.contributor.institutionauthorKılıç Bayageldi, Nurhayat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record