Show simple item record

dc.contributor.authorİlhan, Ali
dc.contributor.authorGülersoy, Ali Ekber
dc.date.accessioned2021-07-02T09:51:54Z
dc.date.available2021-07-02T09:51:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationİlhan, A., & Gülersoy, A. E. (2020). Sunuş Yolu ile Öğretme Yaklaşımı ve Coğrafya Derslerinde Uygulanması: Örnek Bir Ders Planı (Dünya’nın İç Yapısı). Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-31.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3255
dc.description.abstract2005’te hazırlanan, 2011’de güncellenen ve 2018’de kapsamlı bir değişikliğe uğrayan coğrafya dersi öğretim programının nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin somut uygulama ve etkinlik örnekleri sınırlıdır. Bu çalışmada, coğrafya dersi konularının öğretiminde sıklıkla kullanılan, bilişsel nitelik taşıyan ve anlamlı öğrenmenin oluşturulmasını savunan sunuş yolu ile öğretme yaklaşımı incelenmiştir. Öğretim etkinliklerini planlamanın önemi açıklanmış, sunuş yolu ile öğretme stratejisinin sınıflara nasıl taşınabileceği ile ilgili örnek oluşturmak amacı ile “Dünya’nın İç Yapısı” konusu üzerine bir ders planı örneği hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, coğrafya dersi öğretiminde yaygın olarak kullanılan öğretme yaklaşımlarından biri olan sunuş yolu ile öğretme stratejisi incelemek ve bu stratejinin sınıflara nasıl taşınabileceği ile ilgili örnek bir ders planı hazırlamak ve bu planın geliştirilmesi için öneriler de bulunmaktır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi ve betimsel-yorumlayıcı analiz tekniği kullanılmıştır. Materyallerden yararlanarak ve öğrencilerin aktif katılımı ile konu işlenmiş ve ezberden kaçınılmıştır. Bu şekilde bilginin öğrenci için daha anlamlı hâle gelmesi sağlanmıştır. Yapılan taramalarda sunuş yolu ile öğretme stratejisinin coğrafya derslerinde yaygın olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Sunuş yolu ile öğretme yaklaşımı ile coğrafya dersi öğretiminde öğretilecek konu genelden özele doğru ayrıntılandırılmalıdır. Anlamlı öğrenmenin meydana gelmesi için yeni ve eski bilgiler birbirleri ile ilişkilendirilmeli, farklılık ve benzerlikler belirtilmeli, bol bol örnek verilmeli ve anlaşılmayan noktalar açıklanmalıdır. Öğrencinin pasif alıcı konumda olmasından kaçınılmalıdır. Bu çerçevede çalışmanın yapılacak çalışmalara katkı sunması umulmaktadıren_US
dc.description.abstractThere are limited examples of practical applications and activities on how the geography curriculum, which was prepared in 2005, updated in 2011 and underwent a comprehensive change in 2018, can be implemented. In this study, the expository teaching approach is examined which advocates the formation of the most used cognitive and meaningful learning in geography lesson teaching. The importance of planning teaching activities was explained and a lesson plan template was created. Then, a lesson plan on “The Inner Structure of the Earth” is presented as example of how the expository teaching strategy could be aplied in geography classes. The aim of the study is to examine the expository teaching approach which is one of the most used strategies in teaching geography lesson and to prepare a sample lesson plan and suggestions about how this strategy can be moved to classes. The method of document examination and descriptive-interpretive analysis technique were used in the research. By using the materials and actively participating in the students, the subject was processed and avoided from rote learning. It was revealed that the the expository teaching approach was widely used in geography lessons. The subject that will be taught in geography teaching with the expository teaching approach through presentation should be elaborated from general to specific. The student should be avoided from being a passive recipient. It is hoped that the study will contribute to the work to be done.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKUEİBDen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSunuş yolu ile öğretmeen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectCoğrafya öğretimien_US
dc.subjectDers planıen_US
dc.subjectThe expository teaching strategyen_US
dc.subjectGeographyen_US
dc.subjectGeography teachingen_US
dc.subjectLesson planen_US
dc.titleSunuş yolu ile öğretme yaklaşımı ve coğrafya derslerinde uygulanması: örnek bir ders planı (dünya’nın iç yapısı)en_US
dc.title.alternativeThe Expository Teaching Approach and Application in Geography Courses: An Example Lesson Plan (Internal Structure of the Earth)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6989-8048en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.23863/kalem.2020.146en_US
dc.contributor.institutionauthorİlhan, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record