Show simple item record

dc.contributor.authorFiliz, Mustafa
dc.date.accessioned2022-01-06T12:03:53Z
dc.date.available2022-01-06T12:03:53Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationFiliz, M. (2020). Türkiye’de Sezaryen Ameliyatlarına Yönelik Politikaların Analizi . Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 74-83 . DOI: 10.22466/acusbd.736529en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3682
dc.description.abstractBu çalışmada çevresel tarama yöntemiyle Sağlık Bakanlığı’nın sezaryen oranlarını azaltmaya yönelik politikalarının, içeriği ve etkileri birçok çevre açısından değerlendirilmesi ve belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 11.03.2019- 18.03.2019 tarihleri arasında konu ile ilgili bilimsel çalışmaların, yasaların ve yayınların elde edilmesi amacıyla “Sezaryen, doğum, sezaryen ameliyatı” gibi anahtar kelimelerle çeşitli kombinasyonlar kurularak, Google, Google Akademik, ULAKBİM, EBSCO ve Ulusal Tez Merkezi gibi veri tabanı/dizinler üzerinden tarama yapılmıştır. Belirlenen kriterlere uygunluğu tespit edilen 59 belgeye ulaşılmıştır. Belgelerin türüne göre sınıflandırılma yapılıp değerlendirilmiştir. Genel olarak bilgilendirme ağırlıklı önlemler ve kısmen de olsa yaptırıma gidildiği görülmüştür. Sezaryen ameliyat oranlarının artmasında birçok faktör etkili olmaktadır. İzlenilen politikaların daha etkili olması için daha kapsamlı ve yaptırım gücü yüksek politikaların izlenmesi yararlı görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to evaluate and determine the content, effects and effects of the Ministry of Health's policies for reducing cesarean rates in terms of many environments with environmental screening method. The study was established between 11.03.2019-18.03.2019 with various combinations with keywords such as "Cesarean, cesarean, birth, cesarean surgery", in order to obtain Scanned over databases/directories such as Google Scholar, Ulakbim, EBSCO and National Thesis Center. 59 documents were found which were found to be compatible with the determined criteria. Classification was made according to the type of documents and evaluated. Generally, information-intensive measures and partial sanctions were observed. Many factors affect the increase of cesarean operation rates. In order for the policies pursued to be more effective, it is considered useful to follow more comprehensive and high enforcement policies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSezaryenen_US
dc.subjectDoğumen_US
dc.subjectÇevresel taramaen_US
dc.subjectSağlık politikasıen_US
dc.subjectCesarean sectionen_US
dc.subjectBirthen_US
dc.subjectEnvironmental scanningen_US
dc.subjectHealth policyen_US
dc.titleTürkiye’de sezaryen ameliyatlarına yönelik yapılan çalışmaların incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of study on the cesarean operation carried out in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, İşletme Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7445-5361en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage74en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.22466/acusbd.736529en_US
dc.contributor.institutionauthorFiliz, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record