Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Hüseyin
dc.date.accessioned2022-01-07T06:49:01Z
dc.date.available2022-01-07T06:49:01Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationAkyüz, H. (2012). Critacal review and analysis of the hadith "the scholars are the heirs of prophets" in terms of isnad. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11(22), 159-190.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3684
dc.description.abstractHadiths are the scripted documents of the sunna of the Prophet Muhammad. It’s one of the actual issues that investigating and defining the hadiths if these belong to the Prophet Muhammad or not. For the aim of deciding more accurately at the point of defining an hadith whether belongs to the Prophet Muhammad, muhaddiths has been tried to gather all the current variants of that hadith firstly. Certainly, every chain of transmitters (tariq) of an hadith, is the scripted evidence that shows all the phases of that hadith through the historical process. It’s not a true method that attempting to analyze and judge these documents without a holistical investigation. In this respect, deciding about the authenticity and certainty of an hadith which is labeled as da’if (weak) hadith by muhaddiths, it is necessary to invesigate of mutaba’ah (follow-up) and shawahid (witnesses) of this narrative. Because even picking a few of chain of transmitters (tariq) for a hadith has these characteristics, will maket he judgment more convincing. In this study, we will exemplify this aim in the contex of the hadith “the scholars are the heirs of prophets.”en_US
dc.description.abstractHz. Peygamber’in sünnetinin yazılı belgeleri olan hadislerin gerçekten ona ait olup olmadığını araştırma ve belirleme meselesi, güncelliğini kaybetmeyen bir konudur. Muhaddisler, bir hadisin Hz. Peygamber’e aidiyeti noktasında daha sağlıklı karar verebilmek için öncelikli olarak, o hadisin mevcut bütün farklı kanallarını toplamaya gayret etmişlerdir. Şüphesiz her bir farklı tarik, o hadisin tarihsel süreçte geçirdiği evrelerin belgesi niteliğindedir. Bu belgeleri bir bütün olarak incelemeden analiz yapmaya kalkışmak veya o hadis hakkında hüküm vermeye girişmek doğru değildir. Bu bağlamda özellikle muhaddisler tarafından zayıf olarak nitelendirilen bir hadisin sıhhat ve sübûtu hakkında karar verebilmek için, o rivayetin mütâbe’ât ve şahid’lerinin de muhakkak incelenmesi gereklidir. Zira bu nitelikteki bir hadis için toplanan birkaç tarik bile nihai karar verirken daha sağlıklı olacaktır. İşte bu çalışma, böylesi bir gayeyi “Âlimler, peygamberlerin varisleridir” hadisi özelinde örneklendirmeyi amaçlamaktadıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectSunnaen_US
dc.subjectIsnad (Attribution)en_US
dc.subjectChain (Sanad)en_US
dc.subjectTransmitter (Rāwī)en_US
dc.subjectMuhaddithen_US
dc.subjectScholaren_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectSünneten_US
dc.subjectİsnaden_US
dc.subjectSeneden_US
dc.subjectRavien_US
dc.subjectMuhaddisen_US
dc.subjectÂlimen_US
dc.titleCritacal review and analysis of the hadith "the scholars are the heirs of prophets" in terms of isnaden_US
dc.title.alternativeÂlimler peygamberlerin varisleridir” hadisinin İSNAD açısından tenkid ve tahlilien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Divinity Faculty of Hitit University/ Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5633-3507en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14395/jdiv36en_US
dc.contributor.institutionauthorAkyüz, Hüseyin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record