Show simple item record

dc.contributor.authorDemirel, Fatih
dc.date.accessioned2022-01-07T07:50:07Z
dc.date.available2022-01-07T07:50:07Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationDemirel, F. (2012). II. Meşrutiyet'ten Sonra Osmanlı'da Orta Öğretimler: Sultânîler . Tarih İncelemeleri Dergisi , 27 (2) , 339-358 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetid/issue/5065/69104en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/egetid/issue/5065/69104
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3686
dc.description.abstractThe modernisation of the education in Ottoman Empire underlies the post-republic education system of Turkey. The establishment of the non-military educational institutions during the reign of Sultan Mahmut II took a new form thanks to Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (General Education Regulation). According to this regulation, primary schools were classified as sibyan and rushdiya schools, and secondary schools as idadi and sultani schools. It was planned that the idadis were to constitute the first stage of secondary schools, while the sultanis the second one in this hierarchy. In the process of history, the sultanis could not be founded, and seven-year idadis, which constituted the second stage of the secondary schools, were established. Seven-year idadis were started to be transformed into sultanis after 1910. After 1914, however, all seven-year idadis were decided to be changed into sultanis. Sultanis began to constitute the secondary schools in Ottoman education system since then. Not only were significant changes made quantitatively in the body of these newly founded sultanis, in the period of study, in their schedules and in the members of staff, but also innovations were planned to be made qualitatively. Sultanis, with some changes, continued their existences as secondary and high schools which constituted the post-republic secondary educational institutions in Turkey.en_US
dc.description.abstractOsmanlı eğitim modernizasyonu Cumhuriyet sonrası eğitim sistemimizin temellerini oluşturmaktadır. Sultan II. Mahmud ile başlayan Osmanlı sivil eğitim kurumlarının tesisi 1869 Maârif-i Umumiye Nizamnamesi ile yeni bir şekil almıştır. Bu nizamnameye göre ilköğretim kurumlarını sıbyan ve rüşdiye mektepleri, ortaöğretimin kurumlarını ise idâdî ve sultânî mektepleri oluşturacaktı. Bu hiyerarşide ortaöğretimin birinci kademesini idâdîlerin, ikinci kademesini ise sultânîlerin oluşturması planlanmıştı. Tarihi süreçte, sultânîler açılamamış ve ortaöğretimin ikinci kademesini, teşkil edilen yedi senelik idâdîler oluşturmuştur. 1910 yılından sonra yede senelik idâdîlerin sultânî şekline dönüştürülmesine başlanmıştır. 1914 yılından sonra ise tüm yedi yıllık idâdîlerin sultânî şekline dönüştürülmesine karar verilmiştir. O tarihten sonra Osmanlı eğitim sistemindeki ortaöğretim kurumlarını sultânîler oluşturmuştur. Yeni teşkil edilen bu sultânî mekteplerinin yapısında, öğretim süresinde, programlarında ve kadrolarında, nicelik olarak, önemli değişiklikler yapıldığı gibi nitelik olarak da yenilikler gerçekleştirilmek istenmiştir. Sultânîler, bir kısım değişikliklerle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaöğretim kurumlarını oluşturan orta mektepler ve liseler olarak varlığını sürdürmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEge Univen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSultânîen_US
dc.subjectSecond constitutionalist perioden_US
dc.subjectTurkish educational historyen_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectII. Meşrutiyeten_US
dc.subjectTürk eğitim tarihien_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.titleSecondary education system in ottoman empire after the second constitutionalist period: sultanisen_US
dc.title.alternativeII. Meşrutiyetten sonra Osmanlı’da orta öğretim: Sultânîleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTarih İncelemeleri Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2098-4786en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage339en_US
dc.identifier.endpage358en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirel, Fatih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record