Show simple item record

dc.contributor.authorMetin, Mustafa
dc.contributor.authorBirişçi, Salih
dc.date.accessioned2022-07-18T13:44:30Z
dc.date.available2022-07-18T13:44:30Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationMetin, M., & Birişçi, S. (2010). Öğretmen adaylarının performansa dayalı değerlendirmenin etkisi hakkındaki düşünceleri: "Çevre sorunu örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 527-567.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3888
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının performansa dayalı değerlendirmenin etkisi hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Araştırma, 2006–2007 yılı bahar dönemindeki, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği birinci sınıfta öğrenim gören 40 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve çalışma dört aşamada tamamlanmıştır: İlk aşamada performans görevi geliştirilmiştir. İkinci aşamada, öğretmen adaylarından performans görevine yönelik bir Power Point sunusu ve rapor hazırlamaları istenmiştir. Üçüncü aşamada hazırladıkları sunuyu sınıf ortamında sunmaları istenmiştir. Son aşamada ise öğretmen adaylarına yarı yapılandırılmış mülakatlar uygulanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının araştırma yapma, Power Point sunusu hazırlama, sunum yapma ve yazma becerilerinin geliştiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to describe pre-service teachers’ opinions on effects of performance based assessment. This research was carried out in spring semester of 2007 at Artvin Çoruh University, Faculty of Education with 40 freshman pre-service teachers. In this study qualitative research method was used and it was implemented in four phases: Firstly, performance assessment task were developed. Secondly, it was asked pre-service teachers to prepare Power Point presentation and a report. Thirdly, pre-service teachers presented their presentations. Finally, it was carried out a semi structured interviews. In the result, preservice teachers improved searching, preparing Power Point presentations, oral presentation and writing skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖlçme–Değerlendirmeen_US
dc.subjectAlternatif Değerlendirmeen_US
dc.subjectPerformansa Dayalı Değerlendirmeen_US
dc.subjectÇevre Sorunlarıen_US
dc.subjectMeasurement-Assessmenten_US
dc.subjectAlternative Assessmenten_US
dc.subjectPerformance Based Assessmenten_US
dc.subjectEnvironmental Problemsen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının performansa dayalı değerlendirmenin etkisi hakkındaki düşünceleri: "Çevre sorunu örneği"en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage527en_US
dc.identifier.endpage567en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorMetin, Mustafa
dc.contributor.institutionauthorBirişçi, Salih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record