Show simple item record

dc.contributor.authorYazıcı, Nusret
dc.date.accessioned2022-07-18T13:46:59Z
dc.date.available2022-07-18T13:46:59Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationYazici, N. (2010). Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebenin Kobi'lerin Yönetim Kararlarına Etkisi: Erzurum Araştırması. Journal of Accounting & Finance, (47).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3891
dc.description.abstractGünümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan doğru ve zamanlı bilgi ihtiyacını arttırmıştır. Bilgiye ulaşmanın yolu ise yönetim karar sistemleri içerisinde çok önemli bir yere sahip olan muhasebe bilgi sisteminden geçmektedir. İşletme yönetimi gerek stratejik gerekse taktiksel planlarını, bütçelerini ve fizibilite raporlarını hazırlarken son derece önemli verilerin büyük bir çoğunluğunu muhasebe bilgi sistemlerinden temin etmektedir. Bu çalışmada, işletmelerin yönetim kararlarında muhasebe bilgi sisteminden faydalanma düzeyini gösteren faktörler açısından Erzurum organize sanayi bölgesinde yer alan KOBİ’lerin durumu bir anket çalışmasıyla araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ankete dâhil edilen işletmelerin büyük çoğunluğunun AB uyumlu KOBİ tanımı kriterlerine göre mikro ve küçük ölçekli işletmelerden oluştuğu tespit edilmiştir. İşletmelerde yönetim kararlarında muhasebe bilgi sisteminden faydalanma düzeyini gösteren faktörler açısından ise genel bir iyileştirme gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca ankete dâhil edilen işletmelerde, işletme büyüklüğü arttıkça yönetim kararlarında muhasebe bilgi sisteminden faydalanma düzeyinin de arttığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, the dense competition environment around the world increased the need for accurate and on-time information required to sustain the activities of enterprises. Resorting to accounting information systems, which plays an important role among managerial decision making systems, is the key to access information. When the management of an enterprise prepares both strategic plans and tactics as well as devise budgets and feasibility reports, majority of the important data are provided from the accounting information system. Based on the findings of a survey carried out, this study explores to what extent SMEs in the organized industry zone in the province of Erzurum make use of the accounting information systems in their managerial decision making processes. According to the outputs of the survey, majority of the respondents are comprised of micro and small scale enterprises aligned with the definition set by EU for SMEs. It is also noted there needs a general improvement in the extent that SMEs make use of the accounting information system in their managerial decision making processes. Moreover, the survey portrays the fact that the larger the size of the enterprise, the higher the level of benefiting from the accounting information system is.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuhasebe ve Finansman Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectMuhasebe bilgi sistemien_US
dc.subjectSMEsen_US
dc.subjectInformationen_US
dc.subjectAccounting information systemen_US
dc.titleBir bilgi sistemi olarak muhasebenin KOBİ’lerin yönetim kararlarına etkisi: Erzurum araştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve finansman Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüen_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage202en_US
dc.identifier.endpage212en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYazıcı, Nusret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record