Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Hüseyin
dc.date.accessioned2022-07-20T13:38:52Z
dc.date.available2022-07-20T13:38:52Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationAkyüz, H. (2011). el-Câhız’ın Sünnet/Hadis Hakkındaki Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 31(31), 231-265.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3925
dc.description.abstractHz. Muhammad’s sunnah and hadiths has been always a centre of attention in Islamic culture. Until today, most of the discours has been made around the sunnah and hadith, focused on the problem of its belonging to Hz. Muhammad or true understanding and practising of the sunnah. Most striking matter that has been seen on these discussions, describing of the parties as hadith and sunnah denier each other. It is obvious that there has been a defensive and emotional psychology became effective on these descriptions. By the recently researchs made on the views of the school of Muʿtazilah (alJâhız was also a member of this school), it is appeared that the cliche about the Mu’tazilah’s denying of the hadith and sunnah is negated. Here, in this article we will try to definite of al-Jâhız’s ideas about sunnah and hadith without repeating the known and obvious knowledges.en_US
dc.description.abstractHz. Peygamber’in sünnet ve hadisleri, İslam kültürünün daima ilgi odağı olmuştur. Günümüze kadar sünnet ve hadis etrafında gerçekleşen söylemlerin çoğu, ya bu kaynakların Hz. Peygamber’e aidiyeti meselesi ya da sünnet’in doğru anlaşılması ve uygulanması üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu tartışmalarda görülen en önemli husus tarafların birbirlerini sünnet ve hadis münkiri olarak vasıflandırmalarıdır. Şüphesiz bu vasıflandırmada savunmacılık ve duygusallık ön planda yer almaktadır. Son dönemlerde el-Câhız’ında içerisinde yer aldığı Mu’tezile ekolünün sünnet ve hadis hakkındaki görüşleri üzerine yapılan araştırmalarda “Mu’tezile’nin hadis münkiri” olduğuna dair ezberin bozulduğu görülmüştür. İşte bu makalede malumu ilam’dan ziyade bizzat kendi eserlerine dayanılarak el-Câhız’ın sünnet ve hadis konusundaki görüşleri tespit edilmeye çalışılacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOndokuz Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectSunnaen_US
dc.subjectMu’tazilahen_US
dc.subjectAl-Jâhızen_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectSünneten_US
dc.subjectMutezileen_US
dc.subjectEl-Câhızen_US
dc.titleEl-câhız’ın sünnet/ hadis hakkındaki görüşlerien_US
dc.title.alternativeIdeas on Sunna/Hadith of al-Jâhizen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage265en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkyüz, Hüseyin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record