Show simple item record

dc.contributor.authorBacı, Nevin
dc.contributor.authorÇalışkan, Erhan
dc.date.accessioned2022-09-22T08:16:08Z
dc.date.available2022-09-22T08:16:08Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationBacı, N. & Çalışkan, E. (2022). A research on health problems of working in forest fire workers . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 94-101 . DOI: 10.17474/artvinofd.1082935en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/4223
dc.description.abstractTurkey is geographically located in a region susceptible to wildfires. To ensure the long-way sustainability of our forests, protective measures should be taken initially, and fires that start despite precautions should be extinguished as soon and effectively as possible. The mental-physical health of fire workers was investigated in this study by examining the recent state of occupational safety and health for forest fire workers employed by the İzmir Regional Directorate of Forestry and assessing the psychological condition of the workers. The research sampled 246 fire workers assigned to the İzmir Regional Directorate of Forestry. Data collection was accomplished through the questionnaire method. Frequency weights and chi-square methods were used to analyze the acquired data. According to the study, 117 of the questionnaire respondents had at least one accident throughout their careers as fire workers. And 101 participants have been involved in an accident in the previous year. 70% of those with a high score on the General Health Questionnaire and 35.8% of those with a low score had an occupational accident. Psychologically, 24% of field workers felt shyness, 13.8% felt, and 2.8% felt dread. 59.4% stated that they felt nothing. As a result, it was detected that fire workers should get the required occupational safety and health training, the risks listed with accidents should be minimized, and improvements aiming for their psychosocial status should be addressed.en_US
dc.description.abstractÜlkemiz yangına hassas alanların bulunduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Ormanlarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için öncelikle koruyucu tedbirler alınmalı buna rağmen çıkan yangınlara en kısa zamanda ve en etkili şekilde müdahale edilmelidir. Bu çalışma ülkemizin İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışan orman yangın işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda son yıllardaki durumun ortaya konulması ve işçilerin psikososyal durumlarının değerlendirilmesi yapılarak yangın işçilerinin ruhsal-bedensel sağlığı araştırılmıştır. Çalışma İzmir Orman Bölge Müdürlüğü idari sınırları içinde faaliyet gösteren 246 adet yangın işçisi üzerinde yapılmıştır. Veri toplamasında anket yöntemi uygulanmıştır. Bu veriler, frekans ağırlıkları ve ki-kare yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya göre ankete katılan yangın işçilerinin 117’si meslek hayatı boyunca en az bir kez kaza geçirmiştir. Son bir yılda kaza geçiren kişi sayısı ise 101’dir. Genel Sağlık Anketi’nden yüksek puan alanların %70’i, düşük puan alanların %35.8’i iş kazası geçirmiştir. Çalışma alanındaki işçilerin psikolojik açıdan %24’ü sıkılganlık, %13.8’i yalnızlık, %2.8’i korku hissettiğini söylemiştir. %59.4’ü ise herhangi bir şey hissetmediğini söylemiştir. Sonuç olarak yangın işçilerinin, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli eğitimlerden geçirilmesi, etki düzeyine göre sıralanan kaza risklerinin en aza indirilmesi ve psikososyal durumlarına yönelik iyileştirmelerin yapılması gerektiği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectForest fire workersen_US
dc.subjectWorker healthen_US
dc.subjectPsychosocial statusen_US
dc.subjectOccupational safety and health (OSH)en_US
dc.subjectOrman yangın işçilerien_US
dc.subjectİşçi sağlığıen_US
dc.subjectPsikososyal durumen_US
dc.subjectİSGen_US
dc.titleA research on health problems of working in forest fire workersen_US
dc.title.alternativeOrman yangınlarında çalışan işçilerin sağlık sorunları üzerine bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-8281-8118en_US
dc.authorid0000-0002-1066-4922en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage94en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.1082935en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record