Now showing items 1-9 of 9

  • Ardahan ili, Posof, Damal ve Hanak ilçeleri florası 

   Esen, Sezgin (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2010)
   Bu çalışma, 2007-2009 yılları arasında, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğusunda, oldukça zengin floristik içeriğe sahip Ardahan ili Posof, Hanak ve Damal ilçeleri florasını incelemeyi amaçlamıştır. 900-3200 m. yükseltiler ...
  • Artvin - Atila (Hatilla) Vadisi florası 

   Çalışma alanı, bitki coğrafyası yönünden; Holarktik Bölgenin Avnıpa-Sibirya flora alanının Colchis (Kolşik) kesim'inde kalmaktadır. Bu çalışma çok sayıda endemik ve relik bitki taksonuna sahip Artvin - Atila Vadisi flora ...
  • Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler yerleşkesi ve çevresinin florası 

   Şimşak, Duygu (Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi ve çevresinin florasının tespit edilmesi amacıyla 2012-2014 yılları arasında yapılmıştır. Araştırma alanı, Davis'in grid sistemine göre A8 karesinde yeralmakta olup, ...
  • Barhal vadisi (Yusufeli) ve yakın çevresinin florası 

   Aksu, Güven (Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışma, Barhal Vadisi (Yusufeli) ve Yakın Çevresi Florası'nın tespit edilmesi amacıyla 2013-2014 yılları arasında yapılmıştır. Araştırma alanı, Davis'in grid sistemine göre A8 karesinde yer almakta olup, Holarktik ...
  • Camili biyosfer rezerv alanının tıbbi bitkileri 

   Eraydın, Sıtkı (Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Bu çalışma, Camili Biyosfer Rezerv Alanının tıbbi bitkilerinin saptanması amacıyla 2004-2010 yılları arasında yapılmıştır. Alanda yapılan flora çalışmaları sonucunda saptanan 990 adet damarlı bitki taksonu içerisinde tıbbi ...
  • Sarp Sınır Kapısı (Kemalpaşa, Hopa) çevresi florası 

   Işık, Şenol (Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışma, Sarp Sınır Kapısı (Kemalpaşa, Hopa) Çevresi florasının tespit edilmesi amacıyla 2013-2014 yılları arasında yapılmıştır. Araştırma alanı, Davis'in grid sistemine göre A8 karesinde yer almakta olup, Holarktik ...
  • Serçeme Vadisi'nin (Aziziye, Erzurum) florası 

   Solak, Yaprak Tuba (Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma 2013-2015 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un kuzey doğusundaki Serçeme Vadisinin florasının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı, Davis'in grid sistemine göre A8 karesinde olup, ...
  • Şavşat ilçesi Karagöl-Sahara milli parkı ve çevresinin flora ve vejetasyonu 

   Eminağaoğlu, Özgür (Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2002)
   Bu çalışma, 1997-2001 yılları arasında, Doğu Karadeniz Bölgesinin kuzeydoğusunda, oldukça zengin floristik içeriğe sahip Şavşat ve yöresinin flora ve vejetasyon yapısını incelemeyi amaçlamıştır. 900-2700 m. yükselti arasında ...
  • Tekmezar Dağı (Sarıbudak Köyü, Artvin) ve çevresinin florası 

   Uzun, Dilek (Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışma, Tekmezar Dağı (Sarıbudak köyü, Artvin) ve Çevresinin Florası'nın tespit edilmesi amacıyla 2013-2015 yılları arasında yapılmıştır. Araştırma alanı, Davis'in grid sistemine göre A8 karesinde yer almakta olup, ...