Now showing items 1-1 of 1

    • Camili biyosfer rezerv alanının tıbbi bitkileri 

      Eraydın, Sıtkı (Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
      Bu çalışma, Camili Biyosfer Rezerv Alanının tıbbi bitkilerinin saptanması amacıyla 2004-2010 yılları arasında yapılmıştır. Alanda yapılan flora çalışmaları sonucunda saptanan 990 adet damarlı bitki taksonu içerisinde tıbbi ...