Show simple item record

dc.contributor.authorSağlam, Bülent
dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.date.accessioned2015-05-18T09:11:46Z
dc.date.available2015-05-18T09:11:46Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSağlam, B., Öztürk, A. (1998).Orman Koruma Faaliyetlerinde Etkinliğin Artırılmasında Orman Köylüsü-Ormancılık Teşkilatı İlişkileri: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2008 8(2), 131-143.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/553
dc.description.abstractOrman kaynaklarının yönetimi ve özellikle de korunması faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla ele alınan bu çalışmada, ormanlar ve ormancılık teşkilatıyla en çok ilişki içinde olan orman köylülerinin; ormana ve ormancılık teşkilatına ilişkin düşünceleri, teşkilatla yaşadıkları ve ormancılık faaliyetlerinde gördükleri sorunlar, teşkilat tarafından yürütülen koruma faaliyetlerine bakış açıları ile bu sürece nasıl katkı sağlayabilecekleri belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılık ilkesinin uygulaması bağlamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde yürütülen bu çalışmada toplam 32 orman köyünde 387 kişiyle yüzyüze görüşmeye dayalı anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, orman köylüleri; orman kaynaklarının mülkiyetine sahip olma, yönetimi, işletmeciliği ve korunması süreçlerinde doğrudan sorumluluk alma noktasında istekli gözükmemektedir. Bu yüzden, ormanların korunması başta olmak üzere orman köylülerini ilgilendiren her türlü etkinlik ya da projede, ormancılık teşkilatı tarafından köylülere tek taraflı sorumluluk/yetki verme yerine, sorumluluk/yetki paylaşımının ve işbirliğinin esas alındığı katılımcı yaklaşımlara öncelik verilmesi daha faydalı olacaktır.en_US
dc.description.abstractThis study aims increasing the efficiency of forest resources management, and particularly the forest protection. The study determined the perceptions of forest villagers, who are the foremost stakeholders in forestry, on forestry and forestry institutions. The paper also includes the conflicts between forest villagers and forest institutions, and explores the forest practices issues through villagers’ eyes. Lastly, the paper covers the perspectives of forest villagers on forest protection activities of state institutions and how they possibly contribute the protection of forests. Total 387 surveys carried out in 32 forest villages. Results show that forest villagers are not willing to contract a liability about having joint ownership, management, utilization and protection of the forest. Forestry institutions should employ participatory approaches including duty and authority sharing in all forestry projects and activities especially in forest protection, instead of giving one-sided accountability or authority for forest villagersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Köylüsüen_US
dc.subjectOrman Korumaen_US
dc.subjectKatılımcılıken_US
dc.subjectArtvin Orman Bölge Müdürlüğüen_US
dc.subjectForest Villagersen_US
dc.subjectForest Protectionen_US
dc.subjectParticipationen_US
dc.subjectArtvin Regional Forest Directoraten_US
dc.titleOrman koruma faaliyetlerinde etkinliğin artırılmasında orman köylüsü-ormancılık teşkilatı ilişkileri: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü örneğien_US
dc.title.alternativeAnalysis of forest villagers-forestry institutions intercourses for increasing efficiency of the forest protection: the case of Artvin regional forest directorateen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR35467en_US
dc.contributor.authorIDTR18779en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record