Show simple item record

dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.contributor.authorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorDuman, Ahmet
dc.contributor.authorKüçük, Mehmet
dc.date.accessioned2015-05-20T11:04:22Z
dc.date.available2015-05-20T11:04:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/579
dc.description.abstractBu çalışmada, Artvin-Murgul yöresinde 1996 yılında dikimle oluşturulmuş yalancı akasya meşcereleri ve bitişiğindeki otlak alanları toprak üstü ve toprak altı biyokütle, kök kütlesi, kök üretimi ve karbon depolama yönlerinden incelenmiştir. Akasya alanları toplam biyokütle, karbon stokları ve karbon depolama potansiyelleri bakımından çayır alanlarına kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sahası akasya alanlarında ortalama toplam biyokütle 100.5 ton/ha, toplam karbon stoğu ise 46.1 ton C /ha düzeyindedir. Akasyalık alanlarda ortalama 4 ton kalın kök kütlesi bulunmuştur. Çayırlık alanda ise kalın kök mevcut değildir. Akasyalık sahalarda ortalama kılcal kök kütlesi 1449, çayırlık alanda ise 2075 kg/ha olarak bulunmuştur. Akasya alanları, geçen 12 yıllık sürede dikim için yapılan ekonomik harcamaları karşılayacak meblağdan daha yüksek bir değere ulaşmıştır. Sonuç olarak, yörede yapılacak ağaçlandırmalarda, odun üretimi ve karbon depolama birincil amaç ise yalancı akasya ağaçlandırması çayır örtüsüne kıyasla tercih edilmelidir.en_US
dc.description.abstractIn this study, black locust plantations in Artvin-Murgul (established in 1996) have been investigated for the purposes of aboveground biomass, root biomass, root production and carbon storage properties. Total biomass, root carbon mass and root carbon storage were greater in black locust plantations than in adjacent grasslands. Total biomass and carbon mass in black locust plantations were 100.5 ton.ha-1 and 46.1 ton.ha-1 C, respectively. Coarse root biomass was 4 ton.ha-1 in black locust stands. There was no coarse root in grasslands. Mean fine root biomass in black locust stands and in grasslands were 1449 and 2075 kg.ha-1, respectively. Roughly estimated current economic value of the wood in black locust plantations was higher than the mean cost of plantation after twelve years from planting. As a result of the study, if the main objective of the reforestation is to produce wood and store carbon in the region, black locust should be preferred compared to grasslands.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKök Kütlesien_US
dc.subjectKök Üretimien_US
dc.subjectBiyokütleen_US
dc.subjectYalancı Akasyaen_US
dc.subjectMurgul-Artvinen_US
dc.subjectRoot Biomassen_US
dc.subjectRoot Productionen_US
dc.subjectBiomassen_US
dc.subjectBlack Locusten_US
dc.titleMurgul yalancı akasya ağaçlandırmalarının ve bitişiğindeki otlak alanların toprak üstü biyokütle, kök kütlesi, kök üretimi ve karbon depolama yönlerinden karşılaştırılmasıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR22870en_US
dc.contributor.authorIDTR7443en_US
dc.contributor.authorIDTR121142en_US
dc.contributor.authorIDTR25991en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record