Show simple item record

dc.contributor.authorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorKüçük, Mehmet
dc.contributor.authorKırış, Kamil
dc.contributor.authorZengin, Onur
dc.date.accessioned2015-05-20T11:05:09Z
dc.date.available2015-05-20T11:05:09Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/584
dc.description.abstractKalın kök (>5mm) kütlesi orman ekosistemlerindeki biyokütlenin önemli bileşenlerinden biridir. Bu çalışmada, Artvin, Gümüşhane ve Giresun yörelerindeki saf ve karışık sarıçam meşcerelerinde kalın kök kütlesi ve bunu etkileyen etmenler araştırılmıştır. Araştırma amacıyla 60x180 cm ebatlarında toprak çukurları kazılmıştır. Kazılan çukurlarda, 0-15, 15-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm derinliklerindeki kalın kökler elenerek toplanmıştır. 30 cm ve daha derindeki toprak katmanlarında tüm deneme alanlarında kalın kök tespit edilmediğinden bu çalışmada sadece 0-30 cm toprak derinliği dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda kalın kök kütlesinin önemli kısmının 0-15 cm derinlik kademesinde olduğu, kalın kök kütlesinin derinlikle azaldığı ve meşcere yaşı arttıkça kalın kök kütlesinin de arttığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractCoarse root biomass (>5mm) is an important component of forest ecosystem biomass. In this study, coarse root biomass and properties influencing it were investigated in pure and mixed stands of scotish pine in Artvin, Gümüşhane and Giresun. For this purposes, soil pits were dug with the dimensions of 60x180 cm. Roots were sorted in soil depths of 0-15, 15-30, 30-60, 60-90 and 90-120 cm. Roots in deeper than 30 cm soil depth were not found in most of the soil pits. Therefore, only 0-30 cm soil depth were considered in this paperen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalın Köken_US
dc.subjectSarıçamen_US
dc.subjectKarışık Meşcereen_US
dc.subjectKök Kütlesien_US
dc.subjectCoarse Rooten_US
dc.subjectScotish Pineen_US
dc.subjectMixed Standsen_US
dc.subjectArdahanen_US
dc.subjectRoot Biomassen_US
dc.titleSaf ve karışık sarıçam meşcerelerinde kalın kök kütlesi miktarı ve bunu etkileyen etmenleren_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR7443en_US
dc.authoridTR121142en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record