Show simple item record

dc.contributor.authorEminağaoğlu, Özgür
dc.date.accessioned2015-05-21T07:15:56Z
dc.date.available2015-05-21T07:15:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/674
dc.description.abstractBu çalışma Artvin ilinin endemik ve endemik olmayan nadir bitkilerinin saptanması amacıyla 1993- 2009 yılları arasında yapılmıştır. Artvin ili dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 25 Karasal Ekolojik Bölgesinden biridir. Artvin, sahip olduğu 4 önemli Bitki Alanı, 1 Biyosfer Rezerv Alanı, 2 Milli Park, 3 Tabiatı Koruma Alanıve 1Tabiat Parkı ile biyolojik çeşitlilik açısından ülkemizin en önemli illerinden biridir. Artvin'de yapılan floristik çalışmaların ve Türkiye Florası'nın taranması sonucunda 112 familya, 502 cinse ilişkin 1308 bitki taksonu (1256 tür) sapta nmıştır. 158 adeti endemik, 85 adeti endemik olmayan toplam 243 adet nadir bitki taksonuIUCN risk kategorilerine göre değerlendirilmiştir. Endemizm oranı %12.07'dir. UCN risk kategorilerine göre; 243 taksonun 13 adeti (13 endemik) CR, 32 adeti (30 endemik) EN,82 adeti (22 endemik) VU, 66 adeti (66 endemik) LC, 12 adeti (11 endemik) NT ve 37 adeti (16 endemik) DD kategorisindedir. Artvin ilinde saptanan 243 nadir bitki türünün 65 adeti Küresel Ölçekte, 66 adeti Avrupa Ölçeğinde ve geri kalan 112 adeti ise Ulusal Ölçekte tehlike altındadır. 6 bitki türü Bern sözleşmesine,17 bitki türü ise CITES sözleşmesine tabidir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out between 1993 and 2009 in order to determine endemic and non-endemic rare plants of Artvin province,one of the World's richest regions in respect to biological diversity and at the same time, it is known as one of the most important 25 Threatened Terrestrial Ecological Regions. n addition, with 4 mportant Plant Areas, ıBiosphere Reserve Area, 2 National Parks, 3 Nature Conservation Areas,and 1 Natural Park in its province, Artvin is also one of the most important areas in Turkey in terms of biological diversity. n this study, total of 1308 vascular plant taxa belonging to 112 families and 502 genera were determined through field surveys and reviewing of the "Flora of Turkey". Also, total of 243 rare plant taxa, including 158 endemics and 85 non-endemics were evaluated according to UCN risk categor ies. The endemism ratio was estimated to be 12.07% (158 taxa). The distribution of the threat categories is as follows: 13 endemic taxa in CR, 30 endemic and 2 non-endemic taxa in EN, 22 endemic and 60 non-endemic taxa in VU, 11 endemic and 1non-endemic taxa in NT, 66 endemic taxa in LC, and 16 endemic and 21non­ endemic taxa in DD. As for the rare plant species in the province of Artvin, out of the total 243 rare plant taxa found, 65, 66, and 112 were identified as threatened at the Global Scale, at the European Scale,and at the National Scale, respectively. Moreover, it was determined that while 6 plant species are subject to the Bern Convention, 17 plant species are subject to the CITES Convention.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectA8en_US
dc.subjectA9en_US
dc.subjectBiyolojik Çeşitliliken_US
dc.subjectEndemiken_US
dc.subjectRisk Kategorisien_US
dc.subjectPlant Diversityen_US
dc.subjectEndemicen_US
dc.subjectRiskCategoriesen_US
dc.titleArtvin ilinde nesli tehlike altında olan bitki türlerien_US
dc.title.alternativeEndangered plant species in Artvin provinceen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR25282en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record