Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.contributor.authorTürker, Mustafa Fehmi
dc.date.accessioned2015-05-21T10:47:49Z
dc.date.available2015-05-21T10:47:49Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationÖZTÜRK, A. ve TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Amaç ve Strateji Tayini, Orman ve Av Dergisi, Yıl:76, Sayı:2001/6, Cilt:78, 13-22, 2001.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/678
dc.description.abstractÜlkemiz ormancılığında, mevcut amenajman planlarında belirtilen amaç ya da amaçlar, çağdaş anlamda bir orman işletmeciliği faaliyeti için yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden, ormanlar­ dan çok boyutlufaydalanma ve süreklilik ilkesi gibi çağdaş orman işletmeciliğinin temel ilkeleri­ ni de dikkate alarak, her bir orman işletmesi için amaçların ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde ortaya konan amaçlara bağlı olarak, kaynakların kullanımında rasyonel davranılıp davranılmadığı ve işletmefaaliyetlerinin dola_vısıyla işletmenin başarılı olup olmadığı konusun­ da daha kolay hüküm verilebilecektir. Üstelik, orman kaynakları yönetimi bu yolla ülke kalkınma amaç ve stratejileriyle tutarlı hale getirilebilecektir. İşte bu noktadan hareketle bu makalede, önce genel olarak amaç kavramı üzerinde durulmuş, ardından Devlet Orman İşletmelerinde amaç ve strateji tayini konusunda pratik faydalar sağlayabileceği düşünülen model bir çalışmanın kısaca tanıtımı yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Ormancılar Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrmancılık Sektörüen_US
dc.subjectDevlet Orman İşletmesien_US
dc.subjectOrman Kaynaklarıen_US
dc.titleDevlet orman işletmelerinde amaç ve strateji tayinien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR18779en_US
dc.contributor.authorIDTR4203en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record