Show simple item record

dc.contributor.authorUzun, Bayram
dc.contributor.authorYavuz, Ayşe
dc.date.accessioned2015-05-22T07:46:23Z
dc.date.available2015-05-22T07:46:23Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/704
dc.description.abstractUluslar arası ilişkiler, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin, kendi ülkeleri dışında yaşamalarını ve işleriyle ilgili aktiviteleri gerçekleştirmek amacıyla taşınmaz mal edinmelerini gerekli kılmaktadır. Bu bildiride, Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili kararları ışığında, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimi konusuyla ilgili genel bakış açısı ortaya konulmuş ve özellikle içinde bulunulan Avrupa Birliği (AB)’ne uyum sürecinden dolayı, bazı AB üye ülkeleri ile aday ülkelerde yabancıların taşınmaz edinimi genel ilkeleriyle incelenmiştir. Sonuç olarak, mevcut duruma göre sözü edilen ülkeler arasında, yabancıların taşınmaz mal edinimi konusunda standart birliğinin bulunmadığı ve çoğu ülkenin kendi ülke çıkarlarını korumak amacıyla çeşitli kısıtlayıcı hükümler getirdiği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractInternational relationships have required that foreign natural and legal people should live abroad and acquire real property to implement activities concerning their works. In this paper, it has been brought up general viewpoint in the real property acquisition of foreigners in Turkey by considering decisions of the Constitutional Court concerning this issue and especially because of adaptation processing to the EU, real property acquisition of foreigners in some the European Union (EU) member and candidate countries has been examined with general principles Consequently,it has been determined that there isn’t any standardization in the real property acquisition of foreigners among mentioned countries and diverse restrictions have been brought by most countries to preserve their own benefits.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancıların Taşınmaz Mal Edinimien_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectKarşılıklılık İlkesien_US
dc.subjectReal Property Acquisition of Foreignersen_US
dc.subjectThe European Unionen_US
dc.subjectReciprocity Principleen_US
dc.titleAvrupa Birliği’ne uyum sürecinde yabancı uyrukluların Türkiye’de taşınmaz mal edinimien_US
dc.title.alternativeReal property acquisition of foreigners in Turkey during adaptation to the european unionen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR151289en_US
dc.authoridTR118795en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record