Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz, Ayşe
dc.contributor.authorEminağaoğlu, Zehra
dc.date.accessioned2015-05-22T07:47:17Z
dc.date.available2015-05-22T07:47:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/712
dc.description.abstractMedeniyetin bir göstergesi olan yeşil alanların önemi, sanayileşme, hızlı kentleşme, kente göç gibi faktörlerin etkisiyle giderek artmaktadır. Yeşil alanlar kent estetiğine sağladığı katkının yanı sıra, kentin iklimi üzerine olan olumlu etkileriyle sağlıklı yaşam ortamı sağlamaktadır. Bu bağlamda, yeşil alanların sadece var olması değil, erişilebilirlikleri, dağılımları, kişi başına düşen alan miktarı ve sahip olduğu donatı elemanları ile işlevsel olması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, oldukça zor topoğrafyası ile kentleşme sürecinde olan Artvin Kenti yeşil alan durumu ele alınmıştır. Artvin Kenti, yeşil alan bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip olmasına rağmen, aktif yeşil alanları (kent ve mahalle parkları, çocuk bahçeleri, oyun alanları gibi) hem nitelik hem de nicelik bakımından yetersiz gözükmektedir. Bu çalışmada, Artvin Kenti 1/1000 ölçekli uygulama imar planları coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknolojisi vasıtasıyla değerlendirilmiş; Artvin kenti yeşil alan miktarı, kentteki dağılımı, aktif ve pasif yeşil alanların mahalle bazındaki yeterlilikleri saptanmıştır. Ayrıca planlanan ve mevcut yeşil alan verileri karşılaştırılarak gerçekleşme oranları ve gerçekleşememe nedenleri irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe importance of green areas, as an indicator of civilization, has been gradually increasing by different factors such as industrialization, rapid urbanization and migration to urban. The green areas in cities provide healthy living atmosphere by their positive impacts on the city climate besides their contributions to aesthetics of urban areas. In this context, not only the existing green areas but also their accessibilities, distributions, amount of green area per person and equipment components are of importance. In this research, the situation of green areas in the city of Artvin, which is in urbanization process with its hard topography, has been handled. Even though Artvin has a very rich potential in green area coverage, it seems that the active green areas existing in the city (e.g. city and/or district parks, children's playground and playgrounds) are lack of both quality and quantity. In this study, development plans of the city of Artvin in 1/1000 scale were evaluated by means of Geographic Information Systems (GIS) technology, the amount and distribution of green areas in the city of Artvin; and the sufficiency of active and passive green areas in each neighborhood were stated. Besides, the data for planned and existing green areas was compared to consider the realization percentage and the reasons of unrealization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAktif ve Pasif Yeşil Alanlaren_US
dc.subjectCBSen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectActive and Passive Green Areasen_US
dc.subjectGISen_US
dc.titleArtvin kentinde yeşil alanların yeterlilik bakımından irdelenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of green areas in the city of Artvin for sufficiencyen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR118795en_US
dc.contributor.authorIDTR121304en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record