Show simple item record

dc.contributor.authorCömert, Çetin
dc.contributor.authorAkıncı, Halil
dc.date.accessioned2015-05-22T09:51:44Z
dc.date.available2015-05-22T09:51:44Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/738
dc.description.abstractKonumsal Veri Altyapıları (KVA), birlikte işlerlik altyapılarıdır. Birlikte işlerlik, farklı dil ya da kavramlar kullanan uygulamaların birbirleri ile konuşabilmesi olarak tanımlanabilir. Birlikte işlerliği gerçekleştirmek için geliştirilen ve şu an oldukça popüler ve yaygın olan yazılım mimarisi, “Servis Yönelimli Mimari” (SyM) dir. Web servisleri, SyM yi gerçekleştirmenin en iyi ve şu anki en popüler yolu olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, KVA’ların Web servisleri teknolojileri ile gerçekleştirilebilmeleri Dünya genelinde henüz başarılabilmiş bir görev değildir. Günümüzde KVA’lar “insan-odaklı Web” nitelemesine uyan bir Web teknolojisi olan portal teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, portal teknolojisi tanıtılacak ve bu teknolojinin SyM ve birlikte işlerlik perspektifinden analizi yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractSpatial Data Infrastructures (SDI) are interoperability infrastructures. Interoperability can be defined as the ability by which different applications that use different languages or concepts can talk to each other. Service-Oriented Architecture (SOA) is the most popular and widespread software architecture which is designed to implement interoperability. Web services are accepted as the best and most popular way of implementing SOA. However, the implementation of SDIs with Web services technologies are not something achieved yet. Today, SDIs are implemented by using Portal technology that conforms to “human-oriented web” form. In this study, portal technology will be introduced and this technology will be analyzed in SOA and interoperability perspective.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInteroperabilityen_US
dc.subjectSpatial Data Infrastructureen_US
dc.subjectService-Oriented Architectureen_US
dc.subjectGIS Portalen_US
dc.subjectBirlikte İşlerliken_US
dc.subjectKonumsal Veri Altyapısıen_US
dc.subjectServis Yönelimli Mimarien_US
dc.subjectCBS Portalı
dc.titleUKVA için portal teknolojisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluatıion of portal technology for NSDIen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR1340en_US
dc.contributor.authorIDTR105319en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record