Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Hasan
dc.contributor.authorKarahan, Faris
dc.contributor.authorBulut, Zöhre
dc.contributor.authorDemircan, Neslihan
dc.contributor.authorTurgut, Hilal
dc.date.accessioned2015-05-25T06:42:40Z
dc.date.available2015-05-25T06:42:40Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/774
dc.description.abstractÜlkemizin en önemli çevre sorunları arasında bulunan erozyon üzerine bir kamuoyu oluşmasına rağmen, etkin önlemlerin kısa ve uzun vadede alındığını söylemek güçtür. Biyolojik onarım çalışmalarının temelini ekolojik faktörler ile doğal bitki örtüsünün iyi analiz edilmesi oluşturmaktadır. Havza planlamasında mevcut doğal yapının antropojen etkilerden korunması ve yenilenmesi etkin korumada önemlidir. Bu çalışmada en önemli çevre sorunlarından olan erozyonun önlenmesi için mevcut doğal bitki örtüsünde bulunan Acantholimon spp., Astragalus spp., Capparis spp., Euphorbia spp. ve Onobrychis spp. bitkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada bitkilerin yayılış alanları, çevre–bitki analizleri, bunlar üzerine olan baskılar, üretim ve koruma önlemleri üzerinde durularak, çözüm önerilerine yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is diffucult to say that taking measurements in short and long term although there is a public opinion about erosion which is the most important environmental problem of our country. The base of the biological restoration studies consist of analysed ecological conditions and natural plant cover. In watershed planning, conserving and renewing the antropogen effects of current natural structure are important in effective conservation. In this study, Acantholimon spp., Astragalus spp., Capparis spp., Euphorbia spp. and Onobrychis spp. species have been evaluated to prevent the erosion which is one the most imporant environmental problem. Solution suggestions have been taken part by emphasizing on distrubution areas of the plants, environment-plant analisies, impressions on these factors, production and conservation measurements.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWatershed Planningen_US
dc.subjectBiological Restorationen_US
dc.subjectHavza Planlamaen_US
dc.subjectBiyolojik Onarımen_US
dc.subjectAcantholimonen_US
dc.subjectAstragalusen_US
dc.subjectCapparisen_US
dc.subjectEuphorbiaen_US
dc.subjectOnobrychisen_US
dc.titleKurak bölgelerde havza planlamasında bazı sekonder bitkilerin biyolojik onarım yönünden değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation at the view of biological restoration of some secondary plants in arid region watershed planningen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR2611en_US
dc.contributor.authorIDTR48227en_US
dc.contributor.authorIDTR29701en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record