Show simple item record

dc.contributor.authorDurusoy, İdris
dc.contributor.authorTürker, Mustafa Fehmi
dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.date.accessioned2015-06-11T07:08:36Z
dc.date.available2015-06-11T07:08:36Z
dc.date.issued2005-09
dc.identifier.citationDURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Türkiye Orman Kaynakları Yönetiminde Korunan Alanların Yeri: Ulusal Planlar ve Uluslararası Süreçler Kapsamında Değerlendirmeler, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, 61-69, Isparta [Sözel Sunumluk Bildiri].en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/861
dc.description.abstractBiyolojik çeşitliliğin korunması, doğal ve ekolojik süreçlerin sürdürülmesine odaklanan korunan alaniar, doğayı ve doğal kaynaklan korumak için kullanılan en eski araçlardan birisidir. Korunan alanlar, aynı zamanda sürdürülebilir orman yönetimine de katkı sağlayan araçlardır. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, korunan alanlar tüm Avrupa ülkelerinde doğa koruma kanunlarının temel dayanağını teşkil etmektedir. Ülkemizde de korunan alanlar, son zamanlarda dünya ormancılığında yaşanan sürdürülebilir orman yönetimine geçiş süreci paralelinde, son iki plan döneminde ve en ayrıntılı haliyle de, Ulusal Ormancılık Programında, daha belirgin bir şekilde yer bulabilmiştir. Tüm uluslar arası süreçlerde, korunan alanlar; milli ve milletlerarası öneme sahip doğal ve kültürel kaynaklar ile biyolojik çeşitliliği bir servet olarak muhafaza edip, geleceğe taşımanın önemli bir aracı olarak benimsenmiştir. Ülkemizde de bu amaçla, korunan alanlar tahsis edilmiştir. Ancak, bu alanların yönetiminde bir takım olumsuzlukların yaşanmakta olduğu belirtilmelidir. Bu çalışmada, Türkiye orman kaynakları yönetiminin önemli bir bileşeni olan korunan alanların, ilgili ulusal planlar ve uluslararası süreçler çerçevesinde irdelenmesi amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractProtected areas per se focus on the conservation of biological diversity and the maintenance of natura! ecological processes. Prôtected areas represent one of the oldest instruments for protecting nature and natura! resources. Thus, protected areas are included as a main pillar in nature conservation laws in ali European countries. Protected areas function as an important tool to sustainable forest management and thereby to sustainable development. Last two development plan and especially national forestry program refıected the outcomes of the global initiatives for sustainable forest management related to the protected areas. Ali international processes adopted the protected areas as an instrument to sustain the wealth of natura! and cu!tural resources and biodiversity which has national and international importance. Turkey has reserved such protected areas. However, there are some problems related to these protected areas. This paper explores protected areas in Turkish forest management in view of national plans and international initiatives;en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKorunan Doğal Alanlar Sempozyumuen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectSürdürülebilir Orman Yönetimien_US
dc.subjectÖlçüt ve Göstergeleren_US
dc.subjectSertifikalandırmaen_US
dc.subjectUlusal Planlaren_US
dc.subjectKorunan Alanlaren_US
dc.subjectForest Resource Managementen_US
dc.subjectSustainable Forest Managementen_US
dc.subjectCriteria And Indicatorsen_US
dc.subjectCertificationen_US
dc.subjectNational Plansen_US
dc.subjectProtected Areasen_US
dc.titleTürkiye orman kaynakları yönetiminde korunan alanların yeri: ulusal planlar ve uluslar arası süreçler kapsamında değerlendirmeleren_US
dc.title.alternativePlace of protected areas in Turkish forest resource management: evaulations regarding international initiatives and national plansen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR20688en_US
dc.contributor.authorIDTR4203en_US
dc.contributor.authorIDTR18779en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record