Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorBilmiş, Tuncay
dc.date.accessioned2014-07-01T13:03:49Z
dc.date.available2014-07-01T13:03:49Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010
dc.identifier.citationBilmiş, Tuncay (2010). Edirne-Keşan Korudağ orman işletme şefliği yangın sahasında yangının toprak özellikleri ve kök kütlesi dinamiklerine etkileri.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/88
dc.description.abstractBu çalışmada, orman yangının toprak solunumu, kök kütlesi ve bazı toprak özellikleri üzerinde olan etkilerinin zamana bağlı olarak ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç için ülkemizin önemli ağaç türlerinden biri olan kızılçam meşçereleri seçilmiştir. Kızılçam meşçerelerinde, denetimli yakma sonucunda yakılan alanlardan ve yakılmamış (kontrol) alanlardan kök örneklemesi, toprak örneklemesi ve solunum örneklemesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda; ortalama toprak solunumu, yangın alanında 1,33 g/Cm2 gün, kontrol alanında ise 2,33 g/Cm2gün' bulunmuştur. Sıcaklıkla birlikte toprak solunumunda bir artış gözlenmiştir. Ortalama toprak nemi yangın alanında %13,91, kontrol alanında ise %16,05'tir. En fazla nem içeriği genel olarak kontrol alanında, en az nem içeriği ise yangın alanında bulunmuştur. En düşük toprak sıcaklığı kış mevsiminde yangın alanında, en yüksek toprak sıcaklığı ise yaz mevsiminde kontrol alanında bulunmuştur. Ortalama kum miktarları yangın alanında, birinci, ikinci ve üçüncü kademe toprak derinliklerinde sırasıyla %73,14, %70,26 ve %70,87'tir. Kontrol alanında toprak derinlik kademelerindeki kum miktarları ise sırasıyla %67,02, %67,14 ve %65,62'tir. Kil miktarları, yangın alanında, birinci, ikinci ve üçüncü kademe toprak derinliklerinde sırasıyla %14,64, %15,40 ve %16,40'tir. Kontrol alanında toprak derinlik kademelerindeki kil miktarları ise sırasıyla %16,09, %18,86 ve %21,32'tir. Yangından sonra kil miktarı bakımından artış gözlenmiştir. pH değerleri, yangın alanında, birinci, ikinci ve üçüncü kademe toprak derinliklerinde sırasıyla 7,02, 7,02 ve7,01'tir. Kontrol alanında toprak derinlik kademelerindeki pH değerleri ise toprak derinliklerine göre sırasıyla 7,27, 7,29 ve 7,32'tir. Organik madde miktarı, yangın alanında, birinci, ikinci ve üçüncü kademe toprak derinliklerinde sırasıyla %1,55, %1,29 ve %1,11'tir. Kontrol alanında toprak derinlik kademelerindeki organik madde miktarları ise sırasıyla %1,78, %1,39 ve %1,20'tir. İstatistiki yönden yangın alanı ve kontrol alanındaki bazı toprak özellikleri yukarıda da belirtildiği üzere anlamlı bir fark bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractInfluence of Burning on Soil Properties and Root Biomass in Burned Areas of Edirne-Keşan Korudag Forest District In this study, influence of forest fire on root biomass, soil respiration, pH, organic matter content and texture were investigated in calabrian pine stands in Keşan, Edirne, Turkey. Three plots in burned area and three plots in adjacent unburned area(control) were sampled during 2005 and 2006. Soil samples were taken from three different soil depths (0-10cm,10-20cm and 20-30 cm soil depth, wings. Sequential coring method was used to assess root biomass. 6,2 cm diameter root corers was used to take root cores. Mean soil respiration rates were 1,33 gCm-2 day-1in burned area and 2,33 gCm-2 day-1 in control. Soil respiration rates were greater in burned area than in control. Soil respiration rates were increased with increasing soil temperature. Mean soil moisture were 13,91% in burned area and 16,05% in control area. Soil sand content was higher in burned stands while clay content was higher in control. Mean soil pH and soil organic matter content was higher in control than in burned area. Our results indicate that fire increases soil biological activity therefore it can be used as a tool in regeneration of calabrian pine stands of Aegean and Mediterranean Region of Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToprak Derinlik Kademelerien_US
dc.subjectYangınen_US
dc.subjectToprak Özelliklerien_US
dc.subjectSolunumen_US
dc.subjectKızılçamen_US
dc.subjectSoil Respirationen_US
dc.subjectForest Fireen_US
dc.subjectSoil Propertiesen_US
dc.subjectRoot Biomassen_US
dc.subjectCalabrian Pineen_US
dc.titleEdirne-Keşan Korudağ orman işletme şefliği yangın sahasında yangının toprak özellikleri ve kök kütlesi dinamiklerine etkilerien_US
dc.title.alternativeInfluence of burning on soil properties and root biomass in burned areas of Edirne-Keşan Korudag forest districten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBilmiş, Tuncayen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record