Show simple item record

dc.contributor.authorSarıyıldız, Temel
dc.contributor.authorAkkuzu, Erol
dc.contributor.authorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorTilki, Fahrettin
dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.contributor.authorAksu, Yaşar
dc.contributor.authorKüçük, Mehmet
dc.contributor.authorDuman, Ahmet
dc.date.accessioned2015-07-20T07:09:39Z
dc.date.available2015-07-20T07:09:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/903
dc.description.abstractBu çalışmada, Ladin ormanlarına zarar veren L typographusün etkisi, boyutu ve şiddeti meşcere düzeyinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Si vikültürel müdahalenin, J. typographusun saldırısına etkisini belirlemek için,Hatila (müdahale görmemiş) ve Saçinka (müdahale görmüş) alanları seçilmiştir. Doğu Ladininin yayılış gösterdiği alanlarının kuzey ve güneyinin alt (ort. 1700 m) ve üstünde (ort. 2100 m), çok zarar,az zarar ve kontrol amaçlı parseller alınarak toprak ve meşcere özellikleri belirlenmiştir. Hatila da, ayrıca zararın ölü örtüsü ayrışmasına olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçta: (1) Doğu Ladininin bazı meşcere (yaş, çift kabuk kalınlığı gibi) ve toprak özelliklerinin (besin elementleri), L typographusün saldırı hassasiyetinin belirleyicisi olarak kullanılabileceği, fakat bu ilişkilerin bakı ve yükseltiye bağlı olduğu belirlenmiştir. (2) L typographusün ağaçlara verdiği zarar, ibre ayrışmasını hızlandırmıştır. Yüksek kum miktarına ve yağışa sahip olan bu alanlarda, ölü örtünün hızlı ayrışması ve olumsuz yetişme ortamı şartları, toprakta besin elementlerinin yıkanmasına neden olabilecektir. Bu etkilerin zamanla besin elementlerinin döngüsünü, toprak verimliliğini,tür dinamiğini ve ekosistem gelişmesini olumsuz etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study investigated the impact, extent and severity of bark betle on Oriental spruce at tree and stand level. n order to rnmpare the effects of L typographus on managed and unmanaged area, the study was carried out in Hatila (unmanaged) and in Saçinka (managed). Soil and stand characteristics of highly, moderately and not damaged (control) spruce stands on the north- and south-facing sites and at two slope positions (top slope- 1700 m and bottom slope- 2100 m) were determined. The effects of L typographus damage on litter quality and decomposition rates of Oriental Spruce were only determined in Hatila. Results have showed that (1) soil and stands characteristics can be used as predictors of the vulnerability of oriental spruce stands to attack by L typographus, but the relationships vary signifıcantly according to aspect and slope position. (2) L typographus damage on Oriental spruce can accelerate litter decomposition rates. With higher sand content and rainfall,this may result in leaching nutrients through the soil, and in turnen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJps Typographusen_US
dc.subjectPicea Orientaen_US
dc.subjectTopografyaen_US
dc.titleDoğu ladini ormanlarının ips typographus saldırısına maruz kalmasında yetişme ortamı ve meşcere özelliklerinin etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of stand characteristics on the susceptibiuty of oriental spruce to attack by ips typographusen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR2135en_US
dc.contributor.authorIDTR7443en_US
dc.contributor.authorIDTR10757en_US
dc.contributor.authorIDTR22870en_US
dc.contributor.authorIDTR121142en_US
dc.contributor.authorIDTR25991en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record