Show simple item record

dc.contributor.authorDemirarslan, Kazım Onur
dc.contributor.authorYalçın Çelik, Beste
dc.date.accessioned2015-07-20T07:11:12Z
dc.date.available2015-07-20T07:11:12Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/917
dc.description.abstractTeknolojik gelişmeler, hızlı n fus artışı, t ketim alışkanlıklarının değişmesi ve buna benzer bir ok nedenden dolayı doğal kaynaklar hızla azalmaktadır. Doğal kaynaklardaki bu azalmaya karşın doğaya bırakılan atık miktarı da aynı oranda artmaktadır. Bu atıkların önemli bir kısmını da katı atıklar oluşturmaktadır. G n m zde katı atık miktarındaki artış ciddi evresel problemlere yol a maktadır. Katı atıkların meydana getirdiği evresel riskler, atıkların oluşumundan nihai bertarafına kadar s rd r lebilir sistem dahilinde yönetilmesini ka ınılmaz kılmaktadır. Kentlerin b y k bir oğunluğu katı atık yönetiminde, mevcut d zenlemelerin etkin olmayışı, organizasyon ve planlama hakkında bilgi noksanlığı ve finansal kısıtlamalardan dolayı sorunlar yaşamaktadır. Belediyelerden ve diğer kaynaklardan gelen ve her ge en g n miktarı artan katı atıkların nihai uzaklaştırılması t m d nyada olduğu gibi lkemizde ve Doğu Karadeniz Bölgesinde de en önemli evre sorunlarından birini oluşturmaktadır. Yapılan bu alışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki katı atık yönetimi Artvin İl Merkezi örneği ile ele alınmıştır. Artvin ili coğrafi ve k lt rel yapısıyla T rkiye’nin diğer bölgelerinden keskin izgilerle ayrılmaktadır. Y zey şekilleri ok engebelidir. Bu nedenle d zenli depolama gibi katı atık bertaraf yöntemleri i in uygun bir alan bulmak olduk a g t r. İlde katı atıkların toplanması taşınması ve bertaraf edilmesi işlemleri Artvin Belediyesi tarafından yapılmaktadır. İl merkezinde katı atık hizmeti verilen mahalle sayısı 7’dir. Katı atıklar şehirde belirli saatlerde öp kamyonları ile toplanmakta ve il merkezi sınırları i erisinde bulunan, en yakın yerleşim yerine 1 km uzaklıktaki, eski bir dere yatağı olan öp dök m sahasına (Çoruh nehrinin sol sahilinde) d zensiz depolama şeklinde dök l p zeri toprakla ört lerek uzaklaştırılmaktadır. Yapılan bu alışma ile lkemizde Artvin ili gibi özellikle kentleşme s reci i erisinde olan bölgelerde yaşanan katı atık sorunu ve öz m önerileri belirlenmeye alışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe natural sources rapidly depletes due to technologic developments, changes in consumption habits, and many similar factors. Despite this decrease in natural sources, the amount of the wastes left in nature increases day by day. Majority of these wastes consist of solid wastes. The significant increase in amount of solid wastes leads to serious environmental problems. The environmental risks arising due to solid wastes make the management of solid wastes from their production to final annihilation inevitable. Most of the cities have problems with solid waste management because of their ineffective regulations, lack of knowledge about organization and planning, and financial limitations. The final removal of solid wastes coming from municipalities and other sources in gradually increasing amounts, as well as in entire world, constitutes one of the most important environment problems in both our country and Eastern Black Sea Region. In this study, the solid waste management in eastern Black Sea Region has been discussed through the sample of Artvin city center. With its geographical and cultural structure, Artvin city differs from other regions of Turkey. The surface features are very rough. For this reason, it is very difficult to find a suitable field for solid waste removal methods such as landfill of wastes. The transportation and annihilation of solid wastes in city are carried out by Artvin Municipality. The number of neighborhoods given solid waste service is 7 in city center. The solid wastes are collected at certain hours by garbage trucks, and they are removed by pouring on an old stream bed (the left shore of Çoruh River), and by covering with soil. With this study, it has been aimed to determine the solid waste problem and solution offers for regions being in urbanization process such as Artvin city.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectKatı Atıken_US
dc.subjectSolid Wasteen_US
dc.subjectSolid Waste Menagementen_US
dc.subjectKatı Atık Yönetimien_US
dc.titleDoğu Karadeniz Bölgesinde katı atık yönetimi: Artvin ili örneğien_US
dc.title.alternativeSolıid waste management in eastern black sea region: Artvin city caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR29420en_US
dc.authoridTR119972en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record