Show simple item record

dc.contributor.authorEryılmaz, Hasan
dc.contributor.authorİpek, Şükrü İsmail
dc.contributor.authorYalçın Çelik, Beste
dc.date.accessioned2015-07-20T08:27:34Z
dc.date.available2015-07-20T08:27:34Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/923
dc.description.abstractBu çalışma, 01.04.2012 – 01.10.2012 tarihleri arasında Borçka Baraj Gölünde (Artvin) gerçekleştirilmiştir. Borçka Baraj Gölünün su kalitesini belirlemek amacıyla altı ay boyunca aylık olarak belirli örnekleme noktalarında yüzeyden ve belirli derinliklerinden alınmış olan su örneklerinin analizi yapılmıştır. Göl suyunun fiziksel ve inorganik-kimyasal özelliklerine ait parametreleri su kalitesi açısından irdelenmiş olup mevsimsel değişimleri araştırılmış, atık suların ve diğer kirletici kaynakların göl suyuna etkisi incelenmiştir. Borçka Baraj Gölünde yapılan bu ön çalışmanın ilerde yapılacak olan daha detaylı çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBorçka Baraj Gölüen_US
dc.subjectGöl Kirliliğien_US
dc.titleBorçka baraj gölü ( Artvin) su kalitesinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of water quality of Borçka dam lake ( Artvin)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR39932en_US
dc.authoridTR6044en_US
dc.authoridTR119972en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record