Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorZengin, Onur
dc.date.accessioned2014-07-01T13:04:14Z
dc.date.available2014-07-01T13:04:14Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010
dc.identifier.citationZengin, Onur (2010). Giresun ili Alucra yöresi saf ve karışık sarıçam meşçerelerin de kalın kök kütlesinin belirlenmesi .Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/handle/11494/92
dc.description.abstractBu çalışmada, Giresun ili Alucra yöresi saf ve karışık sarıçam meşcerelerinde kalın kök (çapı>5 mm) kütlesi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Espiye Orman İşletme Müdürlüğü, Tohumluk ve Esenli Şefliği sınırları içerisinde 2. (20-40 yıl) yaş sınıfından 9, 3.(40-60 yıl) yaş sınıfından 11, 4. (60-80 yıl) yaş sınıfından 9 ve 5. (80-100 yıl) yaş sınıfından 16 olmak üzere rasgele yöntemle toplam 45 adet deneme alanı seçilmiştir. Seçilen bu deneme alanlarında kalın kök kütlesi, çeşitli meşcere özellikleri ve bazı toprak özelliklerinin değişimi incelenmiştir. Kalın kök kütlesinin belirlenmesi amacıyla 80x180 cm boyutlarında kök çukurlarından dört derinlik kademesinden(0-15 cm, 15-30 cm,30-60 cm ve 60-90 cm) kalın kök (çapı>5 mm) örnekleri alınmıştır. Meşcere özelliklerinin belirlenmesi için deneme alanlarındaki tüm ağaçların orta çapı ve yaşı ölçülmüş, servetleri ve meşçere bonitetleri belirlenmiştir. Ayrıca her bir örnek alana ilişkin yükselti, eğim, bakı ve deneme alanı koordinatları belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde derinlik arttıkça kalın kök kütlesinin azaldığı, yaş arttıkça kalın kök kütlesinin arttığı tespit edilmiştir. Bonitet sınıfında çoktan aza doğru kalın kök kütlesi (Kg/ha) 2,3 ve 1 şeklinde sıralanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yaş sınıfı, kalın kök kütlesi, bonitet sınıfı, sarıçam, Giresun.en_US
dc.description.abstractIn this study, coarse root biomass (>5 mm) of pure Pinus sylvestris stands were invastigated in Tohumluk, Esenli mountais, Giresun, Turkey. A total of 45 sampling plots of which 9 belongs to site index II, 11 belongs to site index III, 9 belongs to site index IV and 16 belongs toz ite index V, were taken to determine coarse root biomass in the study area. Purposes of determining the mass of thick roots in the root hole the size of 80x180 cm from four depth levels (0-15 cm, 15-30 cm from .30 to 60 cm and 60-90 cm) thick roots (diameter> 5 mm) samples were obtained. For determination of the experimental area features mescere all the trees in the middle of the measured diameter and age, wealth, and mescere bonitetleri been identified. In addition, each instance relating to the field elevation, slope, cared for and coordinates field trials have been identified. Our results indicate that coarse root biomass decreased with soil and increased with stand age. The greatest coarse root biomass were found in site index II and fallowed by I and III. In terms of root diameter size classes, Key Words: Stand age, coarse root biomass, site index, Pinus sylvestris, Giresun.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaş Sınıfıen_US
dc.subjectKalın Kök Kütlesien_US
dc.subjectBonitet Sınıfen_US
dc.subjectSarıçamen_US
dc.subjectGiresunen_US
dc.subjectStand Ageen_US
dc.subjectCoarse Root Biomassen_US
dc.subjectSite Indexen_US
dc.subjectPinus Sylvestrisen_US
dc.titleGiresun ili Alucra yöresi saf ve karışık sarıçam meşçerelerin de kalın kök kütlesinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeCoarse root biomass properties in scotch pine stands of Alucra, Giresunen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorZengin, Onuren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record