Show simple item record

dc.contributor.authorSönmez, Turan
dc.contributor.authorSivrikaya, Fatih
dc.contributor.authorBaşkent, Emin Zeki
dc.date.accessioned2015-09-02T12:12:14Z
dc.date.available2015-09-02T12:12:14Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationSönmez , T., Sivrikaya, F., Başkent, E.Z., 2005. Orman Fonksiyonları Öncelik Sırasının Fayda-Değer Analizi Yardımıyla Belirlenmesi (Maçka Orman İşletme Şefliği Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 72-80.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/974
dc.description.abstractGünümüze değin ormanlar koruma, maksimum odun üretimi ve çok amaçlı planlama olmak üzere üç farklı anlayış içinde işletilmişlerdir. 1992 yılında Rio da yapılan ve ülke olarak da altına imza attığımız Dünya Zirvesinde alınan kararlar, ormanların ekosistem amenajmanı esaslarına göre planlanmasını gerektirmektedir. Bir alandan çok amaçlı yararlanmak için o alandaki ormanın topluma sunacağı fonksiyonların belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Ormanüstü plan ünitesinde ormanın topluma sunmuş olduğu fonksiyonlar belirlenmiş ve bu fonksiyonlar dikkate alınarak fayda değer analizi yardımıyla öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma neticesinde, alanın birinci öncelikli olarak ekolojik, ikinci öncelikli ekonomik ve üçüncü öncelikli olarak sosyo-kültürel fonksiyon ile planlanması gerektiği ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractForests have been managed according to three different approaches that are conservation, maximum wood production and multiple use, up to now. Forests should be planned by ecosystem management according to the World Summit decisions, in which Turkish Government signed, held in Rio in 1992. Forest values should be determined according to multiple use approach. In this respect, forest values of Ormanüstü planning unit were found and priority of these values were determined using cost-benefit analysis taking into consideration of forest values. The results revealed that study areas should be planned giving precedence to the ecological values, then economical values and social-cultural values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Fonksiyonlarıen_US
dc.subjectİşletme Amacıen_US
dc.subjectFayda Değer Analizien_US
dc.subjectForest Valuesen_US
dc.subjectManagement Objectivesen_US
dc.subjectCost-Benefit Analysisen_US
dc.titleOrman fonksiyonları öncelik sırasının fayda-değer analizi yardımıyla belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of forest values priorıiy using cost-benefit analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR29120en_US
dc.authoridTR158405en_US
dc.authoridTR3678en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record